Skip to main content
Address :
شاهرود، میدان هفتم تیر، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
Tel :
About publisher
این دانشگاه در سال 1350 با عنوان "آموزشگاه بهیاری" زیر نظر جمعیت هلال احمر شروع به کار نمود و در سال 1352 تحت پوشش وزارت بهداری آن زمان به "مدرسه عالی مامایی" تغییر نام داد. در سال 1386 ارتقای دانشکده علوم پزشکی شاهرود به دانشگاه به عنوان پیش نویس یکی از مصوبات سفر استانی مطرح شد و بدنبال آن، این مهم به عنوان اولین و شاخص ترین مصوبه‌ی بخش سلامت و آموزش عالی استان سمنان در جلسه هیات دولت در استان سمنان مورد تصویب نهایی قرار گرفت. در کمتر از یکسال بسترهای لازم برای این توسعه در شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی کشور محقق گردید و این شورا بر تلاشها و زیر ساختهای صورت گرفته در مسیر این ارتقا مهر تایید زد و موافقت قطعی خود را با ارتقای این دانشکده به دانشگاه اعلام کرد.
Web address
http://www.shmu.ac.ir/
Email

دانش و تندرستی

  • Latest issue :
    تابستان 1395 - شماره 38
  • Company :
    دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی -درمانی شاهرود