Skip to main content
Address :
Tel :
025-37176258
About publisher
اين دانشگاه از مؤسسات آموزش عالى غير دولتى است كه از سال 1378 با مجوز رسمى شوراى عالى انقلاب فرهنگى، فعاليت آموزشى خود را در قالب دانشکده علوم حدیث آغاز كرده و امروز با مجوز رسمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با نام «دانشگاه قرآن و حدیث» به فعالیت خود ادامه می‌دهد، که دارای سه دانشکده فعال با عناوین «دانشکده علوم و معارف قرآن»، «دانشکده علوم و معارف حدیث» و «دانشکده علوم و معارف اسلامی» و نیز شعبه ای در تهران با عنوان «پردیس تهران دانشگاه قرآن و حدیث» است. این دانشگاه هم اکنون در سه شهر قم، تهران و اصفهان فعالیت دارد و از مراکز آموزش عالی منحصر به فرد در حوزه مباحث حدیثی در کشور به شمار می‌آید
Web address
http://qhu.ac.ir/
Email

علوم حدیث

 • Latest issue :
  بهار 1402 - شماره 107
 • Company :
  پژوهشکده علوم و معارف حدیث

حدیث و اندیشه

 • Latest issue :
  بهار و تابستان 1401 - شماره 33
 • Company :
  دانشگاه قرآن و حدیث

کتاب و سنت

 • Latest issue :
  بهار و تابستان 1395 - شماره 9
 • Company :
  دانشگاه قرآن و حدیث