Skip to main content
Address :
استان کردستان – سنندج – بلوار پاسداران – دانشگاه کردستان
Tel :
0871-6664600
About publisher
دانشگاه کردستان با نزدیک به چهار دهه تجربه ی موفق در آموزش عالي كشور با داشتن 51 رشته کارشناسی، 71 رشته کارشناسی ارشد، 22 رشته دکتری و قریب به 300 نفر عضو هیات علمی در زمره سرآمدترين دانشگاههاي غرب کشور محسوب شده، به عنوان دانشگاه جامع مادر و توسعه يافته منشاء و طلايه دار آموزش عالي در استان کردستان مي باشد. توليد علم، دانش فني و كارآفريني در سرلوحه اهداف اين دانشگاه قرار داشته كه تحقق آنها از طريق توسعه كمي و كيفي دوره هاي تحصيلي در مقاطع مختلف، بويژه تحصيلات تكميلي برنامه ريزي شده است
Web address
http://www.uok.ac.ir
Email

مشاوره و روان درمانی خانواده

 • Latest issue :
  پاییز و زمستان 1402 - شماره 34
 • Company :
  دانشگاه کردستان

مطالعات شهری

 • Latest issue :
  زمستان 1402 - شماره 49
 • Company :
  دانشگاه کردستان

آسیب شناسی، مشاوره و غنی سازی خانواده

 • Latest issue :
  پاییز و زمستان 1400 - شماره 14

Critical Literary Studies

 • Latest issue :
  Autumn and Winter 2023-2024, Volume 6 - Number 1
 • Company :
  University of Kurdistan

مطالعات رفتار مصرف کننده

 • Latest issue :
  زمستان 1402، دوره دهم - شماره 4
 • Company :
  دانشگاه کردستان

تدریس پژوهی

 • Latest issue :
  پاییز 1402 - شماره 33
 • Company :
  دانشگاه کردستان

School administration

 • Latest issue :
  زمستان 1401 - شماره 23
 • Company :
  دانشگاه کردستان و انجمن مدیریت آموزشی ایران است

مطالعات تطبیقی فقه و اصول مذاهب

 • Latest issue :
  پاییز و زمستان 1402، سال ششم - شماره 2
 • Company :
  دانشگاه کردستان

جامعه شناسی فرهنگ و هنر

 • Latest issue :
  بهار 1403 - شماره 18
 • Company :
  دانشگاه کردستان

مطالعات بازاریابی ورزشی

 • Latest issue :
  زمستان 1402- شماره 16
 • Company :
  دانشگاه کردستان

سیاست ها و تحقیقات اقتصادی

 • Latest issue :
  پاییز 1402، دوره دوم - شماره 3
 • Company :
  دانشگاه کردستان

مطالعات ادب اسلامی

 • Latest issue :
  بهار و تابستان 1402، دوره دوم - شماره 2
 • Company :
  دانشگاه کردستان

مدیریت دانشگاهی

 • Latest issue :
  تابستان 1402، سال دوم - شماره 1
 • Company :
  دانشگاه کردستان

پژوهش‌ های زبان‌شناسی: نظریه و کاربرد

 • Latest issue :
  بهار و تابستان 1402 - شماره 2
 • Company :
  دانشگاه کردستان