Skip to main content
Address :
تهران، خیابان انقلاب،مقابل درب اصلی دانشگاه تهران، پلاک 1246، طبقه اول، اداره نشریات سازمان بسیج اساتید  
Tel :
021-66975631
About publisher
سازمان بسیج اساتید دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور به مثابه یکی از فرهیخته‌ترین نهادهای علمی،فرهنگی در ایران، بر آیندی از تعهد و اخلاص فرهنگ بسیج و دانش و تخصص اساتید برجسته و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های کشورا‌ست. سازمان بسیج اساتید که سابقه فعالیت آن را باید در دوران دفاع مقدس جستجو نمود، در آغاز به صورت تشکل‌های خود جوش و به همت اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و اساتید متعهد و دوراندیش در سراسر کشور قدم به عرصه ظهور نهاد. این سازمان در بدو ظهور فعالیت خود را به طور مشترک با بسیج دانشجوئی، از طریق تشکیل هسته‌های خودجوش پی گرفته و در سال 1377 به دنبال برگزاری همایش بزرگداشت استاد شهید دکتر مصطفی چمران، در دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان نهادهای فعال و ثمربخش، فعالیت‌های جدی خود را رسماً آغاز نمود. بازتاب فعالیت‌های بسیج اساتید در مراکزی چون دانشگاه علم و صنعت تهران و بویژه برگزاری همایش فوق الذکر در دانشگاه فردوسی مشهد، از چنان وسعت و بازدهی برخوردار بود که به زودی شرایط توسعه و ارتقای این نهاد ثمربخش را فراهم آورده و به لزوم تشکیل و فعالیت سازمان بسیج اساتید صحه نهاد.
Web address
http://basijasatid.ir/
Email

مطالعات حقوق بشر اسلامی

 • Latest issue :
  زمستان 1401 - شماره 27
 • Company :
  بنیاد صیانت از حقوق شهروندی

مطالعات حقوقی دولت اسلامی

 • Latest issue :
  تابستان 1392، سال دوم- شماره 4
 • Company :
  سازمان بسیج اساتید

مطالعات الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی

 • Latest issue :
  تابستان 1401 - شماره 22
 • Company :
  سازمان بسیج اساتید

مطالعات قدرت نرم

 • Latest issue :
  پاییز 1402، سال سیزدهم - شماره 33
 • Company :
  سازمان بسیج اساتید

مطالعات بیداری اسلامی

 • Latest issue :
  پاییز 1401 - شماره 21
 • Company :
  سازمان بسیج اساتید

مطالعات تحول در علوم انسانی

 • Latest issue :
  زمستان 1401 - شماره 12
 • Company :
  سازمان بسیج اساتید