Skip to main content
Address :
کیلومتر 3 بولوار مرودشت-تخت جمشید، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
Tel :
071-43112201
About publisher
دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرودشت به عنوان نمونه­ای موفق از این گستره­ی وسیع نيز توانسته است گام­هاي موثري در زمينه­هاي مختلف علمي و فرهنگي چه در سطح شهرستان، منطقه، كشور و حتي در سطح بين­المللي بردارد و سهم به­سزايي در گسترش و توسعه علمي و فرهنگي جامعه به خود اختصاص دهد. اين دانشگاه با توجه به قرارگرفتن دركنار عظيم­ترين و باشكوه­ترين آثار تاريخي و تمدن ايران باستان(تخت­ جمشيد) و نزديكي به مركز استان فارس و استفاده از اساتيد مجرب يكي از واحدهاي دانشگاهي سوق الجيشي محسوب مي شود.
Web address
http://www.miau.ac.ir/
Email

زن و جامعه

 • Latest issue :
  بهار 1402، سال چهاردهم - شماره 1
 • Company :
  دانشگاه آزاد واحد مرودشت

روش ها و مدل های روان شناختی

 • Latest issue :
  بهار 1401 - شماره 47
 • Company :
  دانشگاه آزاد واحد مرودشت

رهیافتی نو در مدیریت آموزشی

 • Latest issue :
  خرداد و تیر 1401 - شماره 54
 • Company :
  دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

پژوهش و برنامه ریزی شهری

 • Latest issue :
  تابستان 1401 - شماره 49
 • Company :
  معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

برنامه ریزی منطقه ای

 • Latest issue :
  بهار 1402 - شماره 49
 • Company :
  دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

تحقیقات اقتصاد کشاورزی

 • Latest issue :
  زمستان 1401 - شماره 56
 • Company :
  دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت