Skip to main content
Address :
انتهای بلوار دانشگاه ـ پردیس دانشگاه بیرجند
Tel :
056-32202104
About publisher
آغاز تأسیس دانشگاه بیرجند به سال 1354 بر می گردد. در سیزدهم خرداد ماه این سال شورای گسترش آموزش عالی در یکصد و دومین نشست خود با تأسیس مؤسسه آموزش عالی در بیرجند موافقت نمود. در مهرماه همان سال دکتر محمدحسن گنجی به عنوان اولین رئیس این مؤسسه مأمور فراهم ساختن مقدمات تأسیس دانشگاه شد. فعالیت آموزشی و علمی دانشگاه بیرجند از سال 1356 با پذیرش 120 دانشجو در سه رشته شیمی، ریاضی و فیزیک در مقطع کارشناسی آغاز شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی به مجتمع آموزش عالی تغییر نام یافت و به تدریج مراحل رشد و شکوفایی خود را با سرعت بیشتری ادامه داد. در سال 1368 به مجتمع دانشگاهی تبدیل شد تا اینکه به لحاظ موقعیت شایسته علمی در اسفند ماه سال 1371 به دانشگاه بیرجند ارتقاء یافت.
Web address
http://www.birjand.ac.ir/
Email
contact@birjand.ac.ir

ادبیات و علوم انسانی (دانشگاه بیرجند)

 • Latest issue :
  تابستان 1383 - شماره 4
 • Company :
  دانشگاه بیرجند

برخط دانش روان‌شناختی

 • Latest issue :
  اسفند 1391 - شماره 4
 • Company :
  دانشگاه بیرجند

نگارینه هنر اسلامی

 • Latest issue :
  پاییز و زمستان 1401 - شماره 24

مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش

 • Latest issue :
  تابستان 1402 - شماره 26
 • Company :
  دانشگاه بيرجند

تازه های پژوهش در برنامه درسی

 • Latest issue :
  خرداد 1389 - شماره 3

مطالعات بین رشته ای ادبیات، هنر و علوم انسانی

 • Latest issue :
  پاییز و زمستان 1401 - شماره 4
 • Company :
  دانشگاه بیرجند

روستا و توسعه پایدار فضا

 • Latest issue :
  زمستان 1401، دوره سوم- شماره 4
 • Company :
  دانشگاه بیرجند