Skip to main content
Address :
قم خیابان سمیه بیست متری شهید رجایی پلاک 78  
Tel :
025-37732131
About publisher
ایده اصلی تأسیس مرکز تحقیقات اسلامی توسط ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، جناب آقای دکتر لاریجانی، ارائه گردید و پس از تصویب در هیئت رئیسه مجلس، در مهرماه سال 1389 در قم تأسیس و از ابتدای سال 1390 فعالیت رسمی آن آغاز شد. این مرکز نهادي است پژوهشي که از یک سو به مجلس شورای اسلامی وابسته است و از سوی دیگر در بستر حوزه علمیه قم‏‏ فعاليت مي‌کند. فعالیت پژوهشی مرکز در چارچوب تمرکز بر علوم و معارف اسلامی و با رویکرد بهره گیری جدی از تخصص های مختلف به ویژه دانش حقوق استوار است و این فعالیت در راستاي مسئوليت عالمان دين مبنی بر "رهبري و مديريت ساحت های زندگی بر اساس فقه" و "پشتیبانی فکری و معرفتی از نظام اسلامی ایران" شکل می‌گیرد. مرکز تحقیقات اسلامی واسطه‌ای فعال و هوشمند ميان حوزه علميه و مجلس شورای اسلامی است که از یک سو به دنبال اشراب معارف فقه جعفری در قوانین مصوب مجلس می‌باشد و از سوی دیگر بر آن است، ضمن آينده‌نگري، روشن‌فکري و حرکت در مرزهاي دانشی با تاکید بر اجتهاد پویا و توجه به نقش زمان و مکان در استنباط احکام، بر اصول و مباني اجتهاد ثابت قدم مانده و از تجددمآبي و التقاط‌گرايي دوری گزیند. مرکز‎، ضمن بررسی طرح‌ها و لوایح ارجاعی از مجلس به لحاظ تطبیق با علوم و معارف اسلامی، با بازشناسي مستمر آسيب‌ها و نيازهاي فقهی موجود در حوزه تقنین و قانونگذاری، پیشنهادات علمی و اجرایی مناسبی نیز به مجلس ارائه می‌نماید.
Web address
http://cmir.ir/fa/
Email
cmir@cmir.ir

دین و قانون

  • Latest issue :
    بهار 1401 - شماره 31
  • Company :
    مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی