Skip to main content
Address :
تهران، خیابان کریم خان، نبش خیابان شهید عضدی، ساختمان دانشگاه علامه طباطبایی، طبقة دوم، انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران
Tel :
81032205(021)
About publisher
انجمن استادان زبان و ادبيات فارسي در سال 1350 بوسيله بيست تن از استادان زبان و ادبيات فارسي کشور تأسيس گرديد و طي شماره 1335 مورخ 22/07/1351 به ثبت رسيد و در تاريخ هشتم آبان 1351 در روزنامه رسمي کشور موجوديت آن اعلام گرديد. اهداف اين انجمن که ماده هفتم اساسنامه آن را تشکيل مي‌دهد. عبارتست از: 1- ايجاد و تحکيم روابط علمي و تحقيقاتي بين استادان زبان و ادبيات فارسي. 2- کوشش در افزودن دانش و اطلاعات مدرسان زبان و ادبيات فارسي و آشنا ساختن آنان با تازه‌ترين روشهاي آموزشي. 3- همکاري با موسسات و مقامات وزارت علوم و آموزش عالي براي تحقيق و ارزشيابي مستمر و تجديد نظر در برنامه‌ها و کتب درسي به منظور بهبود وضع تدريس زبان و ادبيات فارسي در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي کشور. 4- ايجاد روابط علمي با موسسات آموزش عالي ديگر کشورها و مجامع علمي بين‌لمللي با اطلاع وزارت علوم و آموزش عالي به منظور آگاهي بيشتر از پيشرفتهاي حاصل شده در امر تعليم و تحقيق زبان و ادبيات در کشورهاي ديگر 5- چاپ و نشر جزوه‌ها و رساله‌ها و نيز انتشار نشريه منظم که حاوي آخرين اطلاعات درباره روشهاي تدريس و تحولات علمي در رشته زبان و ادبيات فارسي باشد. 6- تشکيل مجالس سخنراني و بحثهاي علمي و آموزشي فصلي يا سالانه يا فوق‌العاده 7 - قدرداني از استادان زبان و ادبيات فارسي که به پيشرفتهاي علمي ارزنده‌اي نائل گرديده‌اند و نيز تقدير از کساني که خدمات شايسته‌اي در راه توفيق انجمن انجام داده‌اند. 8- بزرگداشت دانشمندان و محققان مشهور جهان که به زبان و ادبيات فارسي خدمت کرده‌اند. 9- بررسي مسائلي که به پيشرفت رشته زبان و ادبيات فارسي کمک کند و پيشنهاد نتيجه بررسيها به وزارت علوم و آموزش عالي . 10-اظهار نظر درباره مسائل علمي و آموزشي که از طرف وزارت علوم و آموزش عالي و ساير سازمانهاي کشور به انجمن احاله مي‌گردد و انتخاب و معرفي کارشناساني در اين مورد.
Web address
http://www.ispl.ir
Email
info@ispl.ir

پژوهش های ادب عرفانی

  • Latest issue :
    بهار و تابستان 1401 - شماره 48
  • Company :
    انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران