Skip to main content
Address :
ساری، سه راه جویبار، ابتدای بزرگراه ولی عصر(عج)، ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران کدپستی:۳۳۹۷۱-۴۸۱۵۷
Tel :
33044000(011)
About publisher
دانشگاه علوم پزشکی مازندران درسال ۶۵ با توسعه آموزشگاه عالی مامایی ساری که در سال ۱۳۵۴ به عنوان اولین مرکز آموزشی شروع به کار نموده بود بنیان نهاده شد این آموزشگاه درسال ۱۳۶۷ به دانشکده پرستاری و مامایی نسیبه ساری ارتقاء یافته ، در طی این سالها دانشکده پزشکی بابل در سال ۶۴ ، دانشکده پزشکی ساری در سال ۶۷ و دانشکده پزشکی گرگان در سال ۷۱ تاسیس شد. با متنزع شدن استان گلستان در سال ۷۶ و استقلال دانشگاه علوم پزشکی بابل در سال ۷۰ ، دانشگاه علوم پزشکی مازندران پایه گذاری شد. در حال حاضر دانشگاه علوم پزشکی مازندران با پذیرش بیش از ۸۱۵۳ نفر دانشجو در ۱۰۴ رشته تحصیلی و ۱۰ دانشکده پزشکی ، داروسازی ، دندانپزشکی ، بهداشت ، پیراپزشکی و پرستاری مامایی ، واحد بین الملل رامسر و بهره مندی از ۴۳۲ عضو هیأت علمی ، سعی نموده رسالت آموزشی خویش را به نحو مطلوبی به انجام برساند . این دانشگاه دارای هشت معاونت شامل معاونتهای تحقیقات و فناوری ، درمان ، آموزشی ، امور اجتماعی ، توسعه مدیریت و منابع ، دانشجویی و فرهنگی ، غذا و دارو و بهداشتی بوده و در قالب ۲۴ بیمارستان ، ۱۹ شبکه بهداشت و درمان شهرستان ، ۲۷۹ مرکز بهداشتی درمانی روستایی و شهری ، ۴۵ پایگاه بهداشتی و ۱۱۱۰ خانه بهداشت روستایی ، خدمات لازم را به مردم ارائه می دهد . دانشگاه علوم پزشکی مازندران با بیش از ۱۷ هزار نیروی انسانی شاغل به جمعیتی قریب ۳ میلیون نفر و بخش اعظمی از مسافران در ایام تعطیل ، خدمات بهداشتی درمانی ارائه می دهد .
Web address
http://www.mazums.ac.ir
Email

دین و سلامت

  • Latest issue :
    پاییز و زمستان 1401، دوره دهم - شماره 2
  • Company :
    دانشگاه علوم پزشکی مازندران