Skip to main content
Address :
تهران ، خیابان کاشانک – کوچه کهزادی- پلاک 1 طبقه سوم شرقی
Tel :
22720510(021)
About publisher
انجمن تعالی کسب و کار ایران تلاش دارد با همسو نمودن فعالیت های تعالی کسب و کار در کشور، فضای مناسبی را جهت یاری رساندن به صنایع در کشور ایجاد کرده و همچنین با ارتقای سطح دانش تخصصی در این حوزه، زیر ساخت های استقرار صحیح تعالی کسب و کار را در سازمان ها فراهم نماید. این انجمن در صدد است با افزایش و بهبود تعاملات، در سطح ملی و بین المللی، در جهت ارایه خدمات آموزشی، پژوهشی و مشاوره ای مناسب گام برداشته و زمینه را برای رشد و ارتقای سرمایه های فکری در کشور فراهم نماید. اهداف و فعالیت ها انجام تحقیقات علمی در عرصه تعالی کسب و کاردر سطح ملی وبین المللی همکاری با نهاد های اجرایی ،علمی وپژوهشی در زمینه ارزیابی واجرای طرح ها وبرنامه های آموزشی وپژوهشی حمایت از محققان وتجلیل از پژوهشگران واستادان ممتاز و نخبگان در حوزه تعالی کسب و کار تشکیل شبکه متخصصان و فعالان عرصه تعالی کسب و کار بر گزاری همایش های ملی وبین المللی انتشار کتب ونشریات علمی پژوهشی تشکیل بانک اطلاعات همکاری در انجام پروژه های مرتبط تعالی کسب و کاردر صنایع کشور توسعه کمی و کیفی نیروهای متخصص در حوزه تعالی کسب و کار
Web address
http://www.iranbea.ir
Email
info@iranbea.ir