Skip to main content
Address :
تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده خانواده
Tel :
22439009(021)
About publisher
انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان به عنوان موسسه ای غیرانتفاعی، با هدف گسترش و ارتقای سطح علمی و کاربردی زمینه-های مربوط به روانشناسی بالینی کودک و توسعه و تقویت نیروهای علاقمند در امر آموزش و پژوهش در این حوزه در سال 1384 تشکیل شد. هیأت موسس انجمن با ابتکار و دعوت جناب آقای دکتر پوراعتماد، نخستین جلسه خود را در تاریخ 24/2/1384 در پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی تشکیل داد و ایشان را به عنوان نماینده هیأت در پیگیری امور انجمن و برگزاری مجمع عمومی انتخاب نمود. هیأت با برگزاری 3 جلسه نهایتا اساسنامه انجمن را تهیه نمود، مجوز تاسیس خود را از کمسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دریافت و مقدمات برگزاری مجمع عمومی انجمن را فراهم نمود. نخستین مجمع عمومی انجمن در تاریخ 5/3/1384 با شرکت 39 نفر و با حضور نماینده کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تشکیل شد.در این نشست ضمن ارایه گزارش هیأت موسس و تصویب میزان حق عضویت اعضاء، اعضای نخستین هیأت مدیره انجمن را انتخاب کرد. اینک انجمن با تهیه مقدمات لازم برای فعالیت همه جانبه و پشت سر گذاشتن دوران نوپایی خود در صدد است در چهارچوب اهداف و وظایف خود حضوری موثر و پررنگ در صحنه علمی روانشناسی ایران ایفا نماید و در این راستا از کلیه علاقمندان و متخصصان در حوزه روانشناسی کودک و نوجوان استمداد طلبیده و همگان را به همکاری و همیاری در این زمینه فرا می‌خواند.
Web address
http://ww.iranachildpsy.ir
Email
info@iranachildpsy.ir

رویش روان شناسی

  • Latest issue :
    دی 1401 - شماره 79
  • Company :
    انجمن روان شناسي باليني كودك و نوجوان