Skip to main content
Address :
Tel :
About publisher
انجمن «آموزش عالی» ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۱ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم انسانی آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن «آموزش عالی» ایران تاکنون ۳ کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است. انجمن «آموزش عالی» ایران در حال انتشار ۱ ژورنال تخصصی علمی است.
Web address
http://www.ihea.ir
Email

آموزش عالی ایران

  • Latest issue :
    تابستان 1400 - شماره 50
  • Company :
    انجمن آموزش عالی ایران