Skip to main content
Address :
دانشگاه تهران، پردیس هنرهای زیبا، دانشکده تجسمی، گروه مطالعات عالی هنر
Tel :
0916 961 0266
About publisher
اهداف و چشم‌انداز​​​​​​​ انجمن مطالعات عالی هنر دانشگاه تهران با همکاری گروهی از دانشجویان رشتۀ پژوهش هنر و تاریخ هنر اسلامی تشکیل شده و فعالیت آن در سه زیرشاخۀ مستقل از هم دنبال می‌شود: -تیم نشریه مطالعات هنرهای زیبا -تیم برگزاری کارگاه‌ها و سمینارهای آموزشی -تیم رسانه و فضای مجازی اولین جرقه‌های تاسیس فصلنامۀ مطالعات هنرهای زیبا در سال 98 توسط هستۀ مرکزی نشریه زده شد. هدف این نشریه، ایجاد فضایی منسجم و پایدار برای پاسخگویی به مشکلات متعدد انتشار رسمی ایده‌ها، پژوهش‌ها، ترجمه‌ها و جستارهای دانشجویان و پژوهشگران است. این مشکلات طیفی گستره را شامل می‌شوند که از جملۀ آن می­توان به ضرورت پرداخت هزینه توسط محقق در بسیاری از نشریات، مدت زمان غیرمعقول انتظار برای انتشار یک مقاله و عدم امکان پذیرفتن مسئولیت مقاله توسط خود دانشجو یا پژوهشگر اشاره کرد. فصلنامۀ مطالعات هنرهای زیبا تلاش می‌کندکه فضای خالی بین «مطالب غیرعلمی» و «نشریات علمی-پژوهشی» را پوشش دهد و محیطی پویا برای تبادل نظر دانشجویان و پژوهشگران ایجاد کند. برای این منظور، مطالب این فصلنامه به سه بخش مجزا از هم تقسیم می­شود که بخش اول مربوط به مقالات پژوهشی، بخش دوم مربوط به ترجمه و بخش سوم مربوط به نقد و گفت‌وگو است. در بخش اول، مقالات پژوهشگران بعد از داوری و به همراه نظارت علمی توسط اساتید برجستۀ پردیس هنرهای زیبا و همچنین، اصلاحات و بازنگری‌های لازم، در کمتر از سه ماه منتشر می‌شود. در بخش دوم، کم‌توجهی نشریات رسمی به موضوع ترجمه و نقش آن در پیش‌برد پژوهش،­ ما را بر آن داشت که مقالات ترجمۀ دانشجویان و پژوهشگران را بعد از داوری و ویراستاری‌های لازم منتشر کنیم. در بخش سوم، هدف ایجاد زمینه‌ای بود که همزمان با پرداختن به موضوعات نظری و تاریخیِ هنر و معماری، به موضوعات و دغدغه‌های روز نیز پرداخته شود و مخاطب با خواندن جستارها، مصاحبه‌ها و دیدگاه‌های متفاوت، تجربه­ای پویا و زنده از یک نشریه داشته باشد. فراتر از نشریه، برگزاری کارگاه‌ها و سمینارهای آموزشی از دیگر اهداف انجمن مطالعات عالی هنر است. در ماه‌های اخیر، این فعالیت‌ها با مسائل و سوالات فراوانی همراه بوده است. در بسیاری از موارد، کارگاه‌ها یا گفت‌و­گوهای فضای مجازی هدف یا سوال مشخص و فکرشده­ای را دنبال نمی‌کنند که این خود می­تواند باعث ایجاد نوعی تورم اطلاعات در باب مطالعات هنر و علوم انسانی شود. در انجمن علمی مطالعات هنر، تیم برگزاری کارگاه­ها و سمینارها، پس از هفته­­ها جلسه­ و اندیشیدن در باب سوال و هدف برگزاری رویداد، مختصات دقیق و طرح پیشنهادی آن را پیگیری می‌کنند. در همین راستا، تاکید این انجمن بر برگزاری کارگاه‌هایی است که توانایی شرکت‌کنندگان را افزایش داده و شرکت در آن با خروجی عملی، از جمله یک مقاله، ترجمه یا جستار همراه باشد.
Web address
https://artstudies-ut.ir
Email
​​​Contact@artstudies-ut.ir

مطالعات هنرهای زیبا

  • Latest issue :
    تابستان 1401 - شماره 8
  • Company :
    انجمن علمی مطالعات عالی هنر