Skip to main content
Address :
تهران، نیایش غرب، جنت آباد شمالی، گلستان شرقی، ساختمان 84
Tel :
021-88051341
About publisher
انجمن حسابداری ایران نخستین و بزرگ‎ترین انجمن علمی (دانشگاهی) حسابداری در ایران است. این انجمن با هدف گسترش ، پیشبرد و ارتقای دانش و پژوهش حسابداری و توسعه کمی و کیفی دانش آموختگان ، استادان و نیرو های متخصص و حرفه ای حسابداری و بهبود امور آموزشی ، پژوهشی و تخصصی حسابداری در سال 1376 تاسیس شد و فعالیت های خود را ازپاییز سال 1382 آغاز کرد .
Web address
http://iranianaa.ir/
Email
iranianiaa@yahoo.com

دانش و پژوهش حسابداری

 • Latest issue :
  بهار 1398 - شماره 56
 • Company :
  انجمن حسابداري ايران

مطالعات حسابداری و حسابرسی

 • Latest issue :
  بهار 1402 - شماره 45
 • Company :
  انجمن حسابداری ایران

تحقیقات حسابداری و حسابرسی

 • Latest issue :
  بهار 1402 - شماره 57
 • Company :
  انجمن حسابداری ایران