Skip to main content
Address :
سودان ص ب 321 الخرطوم
Tel :
155661429(249+)
About publisher
دانشگاه خارطوم قدیمی ترین دانشگاه سودان است و یکی از قدیمی ترین دانشگاه های آفریقا و خاورمیانه به حساب می آید.این دانشگاه در شهر خارطوم واقع شده است.این دانشگاه به نام کالج یادبود گوردون توسط لرد کیچنر در زمان بریتانیا تاسیس شد. دوره استعمار در سودان برای بزرگداشت لرد گوردون و نام آن پس از استقلال سودان در 1 ژانویه 1956 میلادی به دانشگاه خارطوم منتقل شد.
Web address
http://www.uofk.edu/
Email

آداب

  • Latest issue :
    دیسمبر 2008 - العدد 26
  • Company :
    جامعة الخرطوم