Skip to main content
Address :
تهران، خیابان مطهری، خیابان میرعماد، کوچه پنجم، شماره 3  
Tel :
021-88750884
About publisher
در راستای ظرفیت سازی علمی، پژوهشی و پاسخگویی به نیازهای جامعه ورزش کشور، باید طرح­های مختلفی تدوین و اجرا گردد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها نهادسازی برای بخش‌های تحقیق و توسعه و هماهنگی آن با سازمان‌های اجرایی است. ارتباط و هماهنگی بین مراکز پژوهشی و مراکز اجرایی ورزش هر چه بیشتر باشد می‌توان به بهبود شرایط و ارتقاء فنی و کیفی ورزش با رویکرد علمی امیدوار بود. در همین راستا پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی در سال 1377 با هدف علمی شدن ورزش و اجرای طرح‌های پژوهشی کاربردی تأسیس گردید،
Web address
http://ssrc.ac.ir
Email
info@ssrc.ac.ir

پژوهش در علوم ورزشی

 • Latest issue :
  زمستان 1389 - شماره 29 (جزء چهارم)
 • Company :
  پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

مطالعات مدیریت ورزشی

 • Latest issue :
  مرداد و شهریور 1402 - شماره 79
 • Company :
  پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

مطالعات طب ورزشی

 • Latest issue :
  پاییز 1402 - شماره 37
 • Company :
  پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

فیزیولوژی ورزشی

 • Latest issue :
  تابستان 1402 - شماره 58
 • Company :
  پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

رفتار حرکتی

 • Latest issue :
  تابستان 1402 - شماره 52
 • Company :
  پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

مطالعات روان شناسی ورزشی

 • Latest issue :
  زمستان 1402- شماره 46
 • Company :
  پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

پژوهش در ورزش تربیتی

 • Latest issue :
  تابستان 1402- شماره 31
 • Company :
  وزارت علوم تحقیقات و فناوری