Skip to main content
Address :
رودهن - مجتمع دانشگاهی٬ صندوق پستی ۱۸۹- کد پستی : ۳۹۷۳۱۸۸۹۸۱
Tel :
021-76505891
About publisher
سال 1362 در شهر رودهن یک واحد دانشگاهی در ساختمانی بدون حیاط با 400 مترمربع زیربنا و 62 نفر دانشجو در رشته کاردانی کشاورزی تاسیس شد . این واحد دانشگاهی امروز با داشتن 20 هزار دانشجو ، 110 هزار مترمربع ساختمان ، فضای سبز ، تفریحی و ورزشی در 2 مجتمع به مساحت 45 هکتار ومزرعه ای آموزشی با مساحت 20 هکتار ، و 10 هکتار زمین مربوط به بیمارستان 96 تختخوابی یکی از مهمترین و بزرگترین واحدهای دانشگاهی منطقه 8 در شرق تهران می باشد.
Web address
http://www.riau.ac.ir/
Email
info@riau.ac.ir

نوآوری های مدیریت آموزشی

 • Latest issue :
  بهار 1402 - شماره 70
 • Company :
  دانشگاه آزاد رودهن

اندیشه و رفتار در روانشناسی بالینی

 • Latest issue :
  تابستان 1400 - شماره 60
 • Company :
  دانشگاه آزاد اسلامی- واحد رودهن

تحقیقات مدیریت آموزشی

 • Latest issue :
  بهار 1402- شماره 55
 • Company :
  دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

پژوهشنامه ادب حماسی

 • Latest issue :
  پاییز و زمستان 1401 - شماره 34
 • Company :
  دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

روان سنجی

 • Latest issue :
  بهار 1401 - شماره 40
 • Company :
  دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

پژوهش اجتماعی

 • Latest issue :
  بهار 1402 - شماره 58