Skip to main content
فهرست مقالات

کار اقتصادی در پرتو بینش و ارزش های اسلامی

نویسنده:

ISC (1 صفحه - از 11 تا 11)

روابط حاکم بر بازار کار، متأثر از دیدگاه مکتب اقتصادی به کار است. اعتقادات، اخلاقیات و روش‌های عملی، آثارشدیدی بر رفتار دارد. نوع رفتار در بازار کار، آثار خود را در بخش تولید و بر رشد جامعه پدید می‌آورد. اعتقادات‌اسلامی و اخلاقیات آن، مسلمان را به انجام کار اقتصادی ترغیب ساخته، انگیزه‌های متعددی را در او ایجاد می‌کند.برخلاف آن‌چه دربارة آموزه‌های دینی گفته شده، مبانی ارزشی و اعتقادی مسلمان توانایی ایجاد برآیند رفتار توسعه‌زا را در خود دارد. متون دینی و عملکرد اولیای دینی، کار اقتصادی را مطلوب و محبوب معرفی کرده است و اعتقاد به قضا و قدر الاهی، رزاقیت خداوند، شفاعت، قیامت، توکل، زهد، و صبر فقط تضادی با انجام کار نداشته، بلکه درک صحیح از موارد پیش‌گفته، اثر مثبت آن را بر کار و ایجاد زمینة رشد و توسعة اقتصادی نشانمی‌دهد.

خلاصه ماشینی:

"دیدگاه دین دربارة کار در گسترة هستی و ویژگی‌های کلی کار، رابطة عقاید خاص دینی مثل قضا و قدر الاهی، رزاقیت الاهی، تضمین روزی، و معاد با کار اقتصادی، ارتباط خصوصیات اخلاقی مثل توکل، صبر، زهد و قناعت با کار و توسعة اقتصادی، بیان اسوه‌های عملی در این زمینه، اثبات مطلوبیت ذاتی کار اقتصادی، و تفاوت دیدگاه اسلام با دیگر مکاتب و اهداف و انگیزه‌های کار اقتصادی فرد مسلمان، مطالب آمده در نوشتة حاضر است. اعتقاد به معاد نه تنها انسان را از کار باز نمی‌دارد، بلکه هر گاه شخص معتقد است عملکرد او فقط در دنیا اثر ندارد، بلکه در عالم دیگر به صورت ابدی اثر خود را می‌گذارد؛ کار خیر فقط پاداش دنیایی ندارد و بهشت عدن را پدید می‌آورد و کار زشت، اثرش پدید آمدن دوزخ الاهی است، مؤمن در عملکرد خود دقت بیش‌تری می‌کند و آن‌گاه که ‌در می‌یابد کم‌کاری و بیکاری افزون بر ذلت دنیایی، مطرود دین است و در حیات آخرتی او اثر سوء دارد، دست به‌فعالیت می‌زند و در انجام بهترین عمل می‌کوشد. موارد پیشین و دیگر احادیث (رضایی، 1377: 27 ـ‌ 37) به صراحت بیان می‌دارد که اولیای دین با این‌که برای ‌آن‌ها امکان داشت یا برخورداری از کمک دیگران و تأمین مالی زندگی کار اقتصادی انجام ندهند، با این باور که کاراقتصادی امری مطلوب است، آن‌را انجام می‌دادند و این، نشانة مطلوبیت و ارزش ذاتی کار در نظام دینی است که توضیح بیش‌تری درباره‌اش خواهیم داد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.