Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی هنجارهای حقوقی در زمینه ی ممنوعیت تسلیحات فضاپایه

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (30 صفحه - از 193 تا 222)

کلیدواژه ها :

خلع سلاح ،معاهدات فضایی ،تسلیحات فضاپایه ،نظامی سازی فضا ،استفاده صلح آمیز از فضا

کلید واژه های ماشینی : تسلیحات فضاپایه ، فضا ، ممنوعیت تسلیحات فضایی ، تسلیحات فضایی ، حقوق ، فضـا ، زمینه‌ی ممنوعیت تسلیحات فضاپایه ، تسـلیحات ، معاهده فضا ، ماهواره‌ها

ایجاد نظم و مقررات برای نظارت بر فعالیت های دولت هادر فضای مـاوراء جـو نقـش حیـاتی دارد. در اواخر سال ١٩٦٠، فعالیت های فضایی از هیچ ارزش نظامی برخوردار نبود، اما امروزه ، حداقل ٧٥ درصد از اشیاء پرتاب شده به فضا با هدف تامین نیازمندیهـای بخـش نظـامی انجـام مـی گیـرد. بـدون شـک ، فعالیت نظامی در فضا احتمال بروز جنگ را افزایش می دهد. در چند دهه اخیر، برخی کشورها، نظـامی سازی فضا و به تبع آن استفاده از تسلیحات فضاپایه را به عنوان بخشی از استراتژی امنیت ملـی خـود در اولویت قرار دادهاند که این روند موجبات تهدید و نقض صلح و امنیت را فراهم مـی سـازد. هنجارهـای حقوقی موجود نتوانسته از استقرار و کاربرد تسلیحات فضاپایه غیرمتعارف جلوگیری نماید. هدف اصلی این تحقیق پاسخ به این سوالات است که تسلیحات فضایی از منظر حقـوق بـین الملـل از چـه جایگـاه و ویژگی برخوردارند؟ آیا استفاده از تسلیحات فضاپایه تدافعی و متعارف توجیه پذیر است ؟ آیـا کـاربرد تسلیحات فضاپایه اصل «استفاده صلح آمیز» را نقض نمی کند؟ قواعد حقوق بین الملل موجود از ضمانت اجرایی کافی برای خلع سلاح در فضا برخوردار می باشد؟ نتایج تحقیق نشـان مـی دهـد کـه هنجارهـای حقوقی موجود برای ایجاد ممنوعیت تسلیحات فضاپایه ، نیازمند بازنگری و اصلاح می باشد.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.