Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی فصول طبیعی در استان کرمانشاه

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (17 صفحه - از 90 تا 106)

کلیدواژه ها :

ایران ،تحلیل خوشه‌ای ،فصول طبیعی ،شاخص‌های حرارتی ،استان کرمانشاه

کلید واژه های ماشینی : استان کرمانشاه ، استان ، فصول طبیعی در استان کرمانشاه ، حرارتی ، کنگاور ، هفته ، زمستان ، پاییز ، تابستان ، بهار

داده‌های درجه حرارت حداکثر، حداقل و متوسط روزانه چهار ایستگاه کرمانشاه، اسلام‌آباد غرب، سرپل ذهاب و کنگاور به عنوان نمایندگان اقلیم‌های مختلف استان کرمانشاه برای یک دوره آماری 15 ساله از سال 1986 تا 2000 میلادی انتخاب و پس از بررسی و اطمینان از مناسب بودن کیفیت و کمیت آنها برای این مطالعه مورد استفاده قرار گرفت.داده‌های حرارتی روزانه در قالب متوسطهای 7 روزه مرتب گردیدند به طوری که از این طریق 52 عدد برای دمای حداقل، 52 عدد برای دمای حداکثر و 52 عدد نیز برای میانگین دما معین گردید.در مرحله بعد داده‌های آماده شده از طریق روش خوشه‌بندی تجمعیواردکه یکی از متداول‌ترین روش‌های خوشه‌بندی است مورد تحلیل قرار گرفتند.نتایج به دست آمده بر اساس شاخص‌های حرارتی مورد استفاده نشان می‌دهند که در استان کرمانشاه اساسا سال را می‌توان به دو فصل اصلی گرم و سرد یعنی تابستان و زمستان تقسیم کرد.فصول انتقالی پاییز و بهار بسیار کوتاه و زودگذر هستند.بر اساس شاخص مرکب حداکثر، حداقل و متوسط دما در استان کرمانشاه، زمستان 16 هفته و تابستان 19 هفته دوام دارند.فصول بهار و پاییز نیز به ترتیب 9 و 8 هفته تداوم دارند.فصول طبیعی در استان کرمانشاه با تاریخ آغاز فصول رسمی مطابقت نمی‌کند.بر اساس شاخص مرکب حرارتی، فصل زمستان از هفته 48، بهار از هفته 12، تابستان از هفته 21 و پاییز از هفته 40 شروع می‌شود.بر اساس شاخص متوسط حرارتی در بخش گرمیسری استان که ایستگاه سرپل ذهاب آن را نمایندگی می‌کند، بهار موقعی شروع می‌شود که دمای هوا به 3/24 درجه سانتی‌گراد می‌رسد.تابستان با 5/36 درجه، پاییز با 5/34 و زمستان با 3/21 شروع می‌شود.در بخش سردسیری استان نیز که ایستگاه کنگاورآن را نمایندگی می‌کند بهار با 7/10 درجه سانتی‌گراد، تابستان با 3/19درجه، پاییز با 8/15 درجه و زمستان با 7/7 درجه سانتی‌گراد آغاز می‌شود.علی‌رغم تصور عمومی درباره طولانی بودن فصل زمستان در بخش سردسیری و طولانی بودن تابستان در بخش گرمسیری استان کرمانشاه، نتایج این مطالعه موضوع را به اثبات نمی‌رسانند.

خلاصه ماشینی:

"چکیده داده‌های درجه حرارت حداکثر، حداقل و متوسط روزانه چهار ایستگاه کرمانشاه، اسلام‌آباد غرب، سرپل ذهاب و کنگاور به عنوان نمایندگان اقلیم‌های مختلف استان کرمانشاه برای یک دوره آماری 15 ساله از سال 1986 تا 2000 میلادی انتخاب و پس از بررسی و اطمینان از مناسب بودن کیفیت و کمیت آنها برای این مطالعه مورد استفاده قرار گرفت. نتایج تحقیق که با استفاده از خوشه‌بندی دوره‌های پنج روزه (پنجک‌ها)صورت گرفته است نشان می‌دهد که ویژگی‌های حرارتی دوره‌های اقلیمی با فصول متداول در ایران مطابقت نمی‌کند به طوری که در سواحل جنوبی کشور دو فصل تابستان و بهار وجود دارد در حالی که در بقیه نقاط کشور، چهار فصل رسمی با تداوم زمانی متفاوت قابل شناسایی است. جدول 2 خوشه‌بندی متوسط درجه حرارت حداکثر هفتگی ایستگاه‌های استان بر اساس روشوارد ز زمستان، ب بهار، ت تابستان و پ پاییز (به تصویر صفحه مراجعه شود) شکل 2 دندروگرام خوشه‌بندی داده‌های متوسط هفتگی حداکثر دمای کرمانشاه (به تصویر صفحه مراجعه شود) جدول 3 تاریخ شروع فصول طبیعی ایستگاه‌ها بر اساس شاخص متوسط حداکثر مطلق دمای هفتگی (دما بر حسب درجه سانتی‌گراد) متوسط دمای حداقل مطلق هفتگی در دندروگرام مربوطه(دندروگرام ارایه نشده است)و جدول 4 نتایج خوشه‌بندی 3 راه حلی روشواردارایه شده است. (به تصویر صفحه مراجعه شود) جدول 4 خوشه‌بندی متوسط درجه حرارت حداقل هفتگی ایستگاه‌های استان بر اساس روشوارد ز زمستان، ب بهار، ت تابستان و پ پاییز جدول 5 تاریخ شروع فصول طبیعی براساس شاخص متوسط حداقل مطلق دمای هفتگی (دما بر حسب درجه سانتی‌گراد) (به تصویر صفحه مراجعه شود) میانگین درجه حرارت هفتگی در دندروگرام مربوطه(ارایه نشده است)و جدول 6 نیز نتایج خوشه‌بندی ایستگاه‌ها را بر همین اساس نشان می‌دهد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.