Skip to main content
فهرست مقالات

تعیین واولویت بندی معیارهای انتخاب مربیان تیم های ملی در چند ورزش گروهی

نویسنده:

ISC (12 صفحه - از 17 تا 28)

کلیدواژه ها :

روش دلفی ،ابعاد مربیگری ،ورزش‌عای گروهی منتخب ،معیار انتخاب ،مربی و ورزشکار

کلید واژه های ماشینی : اولویت‌بندی معیارهای انتخاب مربیان تیم، مربی، مربیان، تعیین و اولویت‌بندی معیارهای انتخاب، ورزشکاران، معیارهای انتخاب مربیان ملی، معیارهای انتخاب مربیان، تحقیق تعیین معیارهای انتخاب مربیان، تعیین معیارهای انتخاب مربیان ملی، اولویت‌بندی

هدف از اجرای این تحقیق تعیین معیارهای انتخاب مربیان ملی است که با استفاده از روش‌ نظر خواهی دلفی و اولویت بندی این معیارها از دیدگاه افراد حاضر در چهار رشته ورزشی فوتبال، والیبال،بسکتبال و هندبال بود.افراد شرکت کننده در تحقیق را مربیان(240 نفر)و ورزشکاران‌ (463 نفر)تیم‌های ملی و لیگ کشور در رشته‌های ورزشی فوق تشکیل دادند.با استفاده از اطلاعات به دست آمده از ادبیات تحقیق و روش دلفی؛معیار انتخاب مربیان ملی در 8 بعد اصلی مربیگری دسته بندی شد. هر بعد نیز شامل زیر مجموعه‌هایی از ویژگی‌های مربیگری بود.این ابعاد مربیگری عبارت بود از: ویژگی‌های اجتماعی؛ویژگی‌های ورزشی؛ویژگی‌های شخصیتی-ادراکی؛مهارت‌های‌ مدیریتی؛ویژگی‌های علمی-تخصصی؛مهارت‌های عاطفی-انسانی؛سابقه کار و ویژگی‌های‌ فردی مربی. درجه اهمیت و رتبه بندی این ابعاد مربیگری،با استفاده از پرسشنامه تحقیق مشخص شد. نتایج نشان داد که در تحقیق بین مربیان و ورزشکاران در رتبه بندی ابعاد مربیگری اختلاف مشاهده‌ می‌شود.ترتیب اولویت بندی 8 بعد فوق در همه افراد حاضر در تحقیق عبارت بود از: ویژگی‌های شخصیتی-ادراکی؛مهارت‌های عاطفی-انسانی؛ویژگی‌های اجتماعی؛ ویژگی‌های علمی-تخصصی؛مهارت‌های مدیریتی؛ویژگی‌های ورزشی؛سابقه کار و ویژگی‌های فردی مربی.

خلاصه ماشینی:

"تعیین و اولویت بندی‌ معیارهای انتخاب مربیان تیم‌های‌ ملی در چند ورزش گروهی مهدی کهندل،دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی،واحد علوم و تحقیقات دکتر علی محمد امیرتاش،دانشیار دانشگاه تربیت معلم دکتر سید امیر احمد مظفری،استادیار دانشگاه تربیت معلمفهرست چکیده 17 مقدمه 18 روش شناسی تحقیق 19 یافته‌های تحقیق 20 بحث و نتیجه گیری 22 منابع و مآخذ 28چکیده: هدف از اجرای این تحقیق تعیین معیارهای انتخاب مربیان ملی است که با استفاده از روش‌ نظر خواهی دلفی و اولویت بندی این معیارها از دیدگاه افراد حاضر در چهار رشته ورزشی فوتبال، والیبال،بسکتبال و هندبال بود. اطلاعات به دست آمده از پرسش نامه تحقیق‌ نشان داد که تعیین درجه اهمیت ابعاد مربیگری از دیدگاه مربیان و ورزشکاران حاضر در تحقیق یکسان‌ نبوده و در بین آن‌ها ترتیب اولویت بندی این ابعاد تفاوت‌هایی مشاهده شده است. در گروه‌ ورزشکاران،اولویت بندی ابعاد فوق براساس‌ میانگین به دست آمده از امتیازیهای زیر مجموعه‌های‌ هر بعد به ترتیب عبارت بود از:ویژگی‌های‌ اجتماعی؛شخصیتی-ادارکی؛مهارت‌های عاطفی‌ -انسانی؛ویژگی‌های علمی-تخصصی؛ (به تصویر صفحه مراجعه شود) مهارت‌های مدیریتی؛ویژگی‌های ورزشی؛ ویژگی‌های فردی و سابقه کار مربی."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.