Skip to main content
فهرست مقالات

تبیین نقش خصوصی سازی بر شاخص های عمق و عرض بورس اوراق بهادار تهران در بازه 1390-1384

نویسنده:

(15 صفحه - از 89 تا 103)

چکیده:

یکی از مباحث داغ و مطالب روز اقتصاد ایران در این روزها، موضوع واگذاری دستگاه های اجرایی دولتی به ویژه شرکت های دولتی و میدان دادن به فعالیت های بخش خصوصی است . امروزه کمترکشوری را در جهان می توان یافت که درحال اجرای برنامه های خصوصی سازی نباشد. به جرات می توان گفت که خصوصی سازی یکی از مهم ترین مولفه های اقتصادی قرن بیست ویکم است . خصوصی سازی فرایندی اجرایی ،مالی و حقوقی است که دولت ها در بسیاری از کشورها برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری خود،آن را اجرایی می کنند. در پژوهش حاضر سعی شده است تاثیر خصوصی سازی بر شاخص های عمق وعرض بورس اوراق بهادار تهران ــ که از شاخص های توسعة بازار سهام است ــ بررسی شود. جامعة آماری این پژوهش ، کلیة شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ١٣٨٤تا ١٣٩٠ است . جهت بررسی رابطة خصوصی سازی با توسعة بازار سهام ، از مدل رگرسیون ترکیبی و از ٨١شرکت منتخب به عنوان نمونه از یک دورة هفت ساله استفاده شده است . نتایج پژوهش نشان می دهد که خصوصی سازی با شاخص عمق بورس اوراق بهادار رابطة مثبت و معناداری دارد ولی با شاخص عرض رابطة معناداری ندارد.

کلیدواژه ها:

خصوصی سازی ،عمق بورس اوراق بهادار ،عرض بورس اوراق بهادار ،توسعة بورس اوراق بهادار


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.