Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی نقش اتاق های گفتگوی اینترنتی در ارتکاب جرایم اخلاقی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (28 صفحه - از 37 تا 64)

کلیدواژه ها :

اینترنت ،کاربران ،اتاق های گفتگو ،گپ ،جرایم اخلاقی

کلید واژه های ماشینی : ارتکاب جرایم اخلاقی ، اینترنتی ، گفتگوی اینترنتی در ارتکاب جرایم ، اطلاعات ، ارتباطات ، کاربران ، گفتگوی اینترنتی ، ارتکاب جرایم اخلاقی نقش ، گپ اینترنتی ، هویت

اتاق های گفتگوی اینترنتی یکی از فناوری های نوین ارتباطی بوده که در تبادل اطلاعات و ارتباطات نقش آفرینی می کنند. از سوی دیگر، تبعات و ابعاد منفی را در حوزه های مختلف دارند که از این جهت حائز اهمیت است. به همین دلیل، پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش اتاق های گفتگوی اینترنتی در ارتکاب جرایم اخلاقی صورت گرفته است. این پژوهش به صورت توصیفی – تحلیلی از نوع پیمایش انجام شده است. جامعه آماری تعداد 8000 نفر از دانشجویان دانشگاه های تهران، تربیت مدرس، دانشگاه شهید بهشتی، علامه طباطبایی و دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب بودند که براساس فرمول کوکران تعداد 321 نفر به عنوان حجم نمونه به روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند.یافته های های تحلیلی پژوهش از دیدگاه کاربران بیانگر تاثیر معنادار متغیرهای مورد مطالعه بر ارتکاب جرایم اخلاقی در فضای اتاق های گفتگوی اینترنتی است، به طوری که نبود نظارت لازم در اتاق های گفتگوی اینترنتی اعم از عدم نظارت والدین، عدم حضور پلیس اینترنتی، عدم فیلترینگ و عدم نظارت سازمان های مسئول در فرآیند وقوع جرایم اخلاقی تاثیرگذار است، کاربران معتقدند که نبود محدودیت های اخلاقی متغیر تاثیرگذار دیگری بر شکل گیری و وقوع جرایم اخلاقی است. همچنین ناشناخته ماندن هویت اصلی کاربران در اتاق های گفتگو اعم از عدم پایبندی به هویت مذهبی و اعتقادی، هویت خانوادگی، هویت فرهنگی، هویت قومی و نژادی و ارائه هویت غیر واقعی در چت روم ها در ارتکاب جرایم اخلاقی بی تاثیر نیست. علاوه بر این از نظر کاربران، میزان بهره مندی از اتاق های گفتگوی اینترنتی در قالب مدت زمان صرف شده برای ارضای نیازها، میزان شکل گیری دوستی های اینترنتی و ارتباطات مخفیانه در چت روم ها در ارتکاب جرایم اخلاقی نقش دارند.

خلاصه ماشینی:

"بنابراین ، اتاق های گپ اینترنتی یکی از محیط های اجتماعی کاذب اسـت که ویژگی این محیط اجتماعی کاذب ، نداشتن روابط چهره به چهره و ناشـناس بـودن کاربران است و چون آزادی کامل نیز وجود دارد، به محل مناسبی برای رشـد جـرایم اخلاقی از جمله انحرافات جنسی و کلاهبرداری شده است و هـرآن چـه کـه فـرد در محیط واقعی نمی تواند بازگو کند در محیط مجازی و فضای اتاق های گپ اینترنتی به دلیل نبود محدودیت های اخلاقی امکان بازگو کردن آن فراهم می آید و این مؤلفه هـا ازجمله متغیرهایی هستند که در ارتکاب جرایم اخلاقی در اتـاق هـای گـپ اینترنتـی تأثیرگذار هستند. و برعکس ؛ هرچـه میـزان اسـتفاده کـاربران از تالارهای گفتگو کمتر باشد، احتمال وقوع جرایم اخلاقی نیز کمتـر خواهـد بـود ایـن تحقیق بیان می دارد که بخشی از نتایج و شاخص های مورد مطالعه از جملـه مـدت زمان صرف شده برای بهره مندی از اتاق هـای گفتگـوی اینترنتـی بـا برخـی از نتـایج پژوهش صادقی آرانی (١٣٩١) از جمله مـدت زمـان اسـتفاده از اینترنـت بـا عملکـرد رفتاری کاربران ارتباط همسویی دارد. بحث و نتیجه گیری پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش اتاق های گفتگـوی اینترنتـی در ارتکـاب جـرایم اخلاقی انجام شده است که در نتیجه پژوهش فوق می توان چنین بیـان داشـت کـه بین نبود نظارت لازم در اتاق های گفتگوی اینترنتی در ارتکاب جرایم اخلاقی ، رابطـه معناداری وجود دارد، بنابراین نبود نظـارت لازم در اتـاق هـای گـپ اینترنتـی اعـم از نظارت والدین ، پلیس اینترنتی ، موسسات آموزشی و سازمان های مربوطـه در ارتکـاب جرایم اخلاقی کاربران تأثیر مستقیم و مثبت دارد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.