Skip to main content
فهرست مقالات

هویت جنسی جوانان در رمان‌های عامه ‌پسند اینترنتی؛ مطالعه رمان‌های برگزیده سایت «نودهشتیا»

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (38 صفحه - از 107 تا 144)

کلیدواژه ها :

جنسیت ،جوانان ،هویت جنسی ،رمان‌های عامه‌پسند ،سایت نودهشتیا

کلید واژه های ماشینی : رمان ، جنسی ، محتوای رمان‌های عامه‌پسند سایت نودهشتیا ، زنان ، اینترنتی ، رمان‌های عامه‌پسند اینترنتی ، رمان‌های عامه‌پسند سایت نودهشتیا نشان ، جوانان ، نودهشتیا ، کاربری

رمان‌های عامه پسند اینترنتی یکی از نمودهای تولید محتوا در فضای مجازی است که الگوی در حال تحول استفاده از اینترنت در ایران را از مصرف یک‌سویة محتوای سایت‌ها و رسانه‌های اجتماعی به سوی تولید محتواهای گوناگون، نشان می‌دهد. آنچه در این پژوهش انجام شده، بررسی رمان‌های عامه‌پسند پربازدیدترین سایت‌ها در میان سایت‌های منتشرکننده رمان‌های عامه‌پسند اینترنتی، یعنی سایت نودهشتیا[1] است. پرسش اصلی پژوهش چگونگی بازنمایی هویت جنسی جوانان در رمان‌های تولیدشده توسط کاربران در این پایگاه اینترنتی است. 24رمان از میان محبوب‌ترین رمان‌های این سایت، با استفاده از نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شده و مورد تحلیل محتوای کیفی قرار گرفتند. یافته‌های پژوهش نشان داد که آنچه نویسندگان جوان این رمان‌ها منتشر کرده‌اند، کمابیش بازنمایی کنندة تقید اندک جوانان به حدود و چارچوب‌های جامعه سنتی در ابراز هویت جنسی در ظاهر و پوشش، ارزش‌ها و نگرش‌های جنسی و رفتارهای بین جنسی است. این تقید اندک، با کمی اختلاف بین طبقات پایین و بالای جامعه، کمابیش قابل تشخیص است. جوانان نسل جدید در رمان‌های مورد بررسی، جوانانی با نگرش‌ها، الگوی ابراز هویت و رفتارهای بین جنسی هستند که ارزش‌های نسل پیش از خود را در عمل به چالش می‌کشند. در عین حال، محتوای رمان‌های عامه‌پسند سایت نودهشتیا نشان دهندة تصویری غالب از سبک زندگی طبقه بالای جامعه است.

خلاصه ماشینی:

"ر(نام مستعار کاربری، fateme_r) به آفتاب سلامی دوباره خواهم داد فرشته ٢٧(نام مستعار کاربری، fereshte٢٧) گناهکار فرشته ٦٩(نام مستعار کاربری) گشت ارشاد لیلین (نام مستعار کاربری) عروسک جون منا معیری (mona٣٠) طلوع از مغرب مونشاین (نام مستعار کاربری moonshine) و فاطیما ٨ (نام مستعار کاربری) به نجابت مهتاب مهتاب ٢٦ (نام مستعار کاربری ، mahtab٢٦) سقوط آزاد نازنین ٨٧ (نام مستعار کاربری) عشق یوسف نیلوفر ٧٢ (نام مستعار کاربری) دختری که من باشم یافته ها تحلیل محتوای کیفی رمان های مورد بررسی در قالب مدل ارایـه شـده در جـدول شـماره ١ انجام شده است تا بر این اساس ، تعیـین شـود کـه وجـه غالـب هویـت جنسـتی در رمـان هـای عامه پسند در هریک از بخش های «ابراز هویت ظاهری»، «ارزش هـا و نگـرش هـای جنسـی» و «رفتارها»، به تفکیک زنان و مردان و سطوح اقتصادی مختلف چگونه است . هرچنـد پـژوهش هـای گونـاگون ارزش هـا و نگـرش هـای فرهنگی(مانند محسنی تبریزی، ١٣٧٥؛ رضایی، ١٣٨٠؛ گـودرزی، ١٣٨٢ و شـورای فرهنـگ عمـومی، ١٣٩٠، ١٣٩١ و ١٣٩٢)، دینداری و دین ورزی(مانند سراج زاده و پویافر، ١٣٩١، کاظمی و فرجـی، ١٣٨٩، طالبان ، ١٣٨٨، خدایاری فرد، ١٣٨٩) و هویت (حاجیانی، ١٣٨٨) کلیاتی از آنچه در حال رخ دادن اسـت را نشان میدهد، اما کیفیت و ابعاد و جزئیات بیشتر این سطح از تغییرات اجتماعی کـه بـه ویـژه در نسـل جدید «انقلاب ندیدة جنگ ندیده » قابل مشاهده است ، در گرو واکاوی بیشـتر محتواهـای تولیـدی در فضای اینترنت ، به ویژه با استفاده از رهیافت های کیفی در پژوهش است ."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.