Skip to main content
فهرست مقالات

نویسنده ای در تبعید

مصاحبه شونده:

مترجم:

(3 صفحه - از 42 تا 44)

کلید واژه های ماشینی : سولژنیتسین، روسیه، روسی، رمان، انقلاب، لنین، انقلاب اکتبر، غربی، چرخ سرخ، کتاب

خلاصه ماشینی:

"نویسنده بعد از تبعید از شوروی توانست گنجینهء اسناد بایگانی شده را،مخصوصا در مؤسسهء هوور شهر استانفورد با آزادی جستجو کند،و اکنون حدود 003 صفحه به متن این کتاب افزوده است. «نوی میر» (Novymir) مجلهء ادبی‌ ماهانهء مسکو بزودی چاپ گزیده‌هایی از مجمع الجزایر گولاک را آغاز خواهد کرد،متن کامل این اثر نیز به‌ صورت کتاب منتشر خواهد شد و باز حتی اخیرا اتحادیهء نویسندگان شوروی اعلام کرده است از تصمیم سال‌ 9691 خود مبنی بر اخراج این نویسنده از مقام خود به‌ علت«رفتارهای ضد اجتماعی»وی،عدول خواهد کرد و از شورای عالی اتحاد شوروی درخواست نموده که حق‌ شهروندی سولژنیتسین را به وی بازگرداند. الکساندر سولژنیتسین در اولین مصاحبهء عمده‌اش‌ از 9791 تاکنون،نظریاتش را دربارهء آثارش،گذشتهء خود و تاریخ پرآشوب کشورش بیان کرده است: *** *رمان اوت 4191 برای اولین بار در سال 1791 در شوروی منتشر شد و اکنون ترجمهء انگلیسی از ویرایش‌ کاملا جدید آن بتازگی چاپ شده است،چرا فکر کردید که افزودن حدود 003 صفحه به دستنویس‌ اصلی ضروری است؟ -بخش مربوط به لنین جزء اولین افزوده‌هاست،اما افزودن تعداد زیادی از بخشهای جدید از این حقیقت‌ ناشی شد که با گذشت سالیان،دریافتم که حرکت به‌ سوی انقلاب و اثرات آن را نمی‌توان بسادگی بر اساس‌ جنگ جهانی اول در سال 4191 درک کرد. آیا چیزی در مقتضیات روسی و ادبیات روسی وجود (به تصویر صفحه مراجعه شود) دارد که لازمه‌اش حجم بسیار بیشتر رمانها(نسبت به‌ حد معمول آن در دیگر کشورها)است؟ -قبول دارم."

صفحه:
از 42 تا 44