Skip to main content
متن و ترجمه بیش از 393,000 حدیث شیعه در پایگاه نورحدیث ...
فهرست مقالات

بررسی حجیت مراسیل ابن ابی عمیر

نویسنده:

کلیدواژه ها :

محمد بن ابن عمیر ،رجال حدیث ،مراسیل ،قاعده تسویه

کلید واژه های ماشینی : حجیت مراسیل ابن ابی‌عمیر ، مراسیل ، بن ابی‌عمیر ، مراسیل ابن ابی ، ابن ابی‌عمیر ، روایت ، حجیت مراسیل ، محمد بن ابی‌عمیر ، راوی ، حدیث

برخی از دانشمندان شیعه بر این باورند که ابن ابی عمیر جز از راویان ثقه نقلیث نمی‌کند؛ بنابراین در صورتی که واسطه را در زنجیره روایات حذفنموده، روایت را به شکل مرسل بیاورد، حکایت از وثاقت او دارد؛ بر این اساسبسیاری از محققان شیعی، مراسیل ابن ابن عمیر را همانند مسانید وی معتبراشته‌اند. برخی نیز حجیت مراسیل وی را انکار نموده و به عدم تسویه مراسیل اوبا مسانیدش قائل شده‌اند. این مقاله تلاشی است برای شناسایی جایگاه محمد بنابن عمیر نزد رجال شناسان شیعه و نیز بررسی حجیت و اعتبار مراسیل وی. از اینوی، ضمن بیان اقوال و آراء گوناگون طرفداران و منکران حجیت مراسیل، بهموارد نقض قاعده «تسویه» و پاسخ‌های آن نیز پرداخته شده‌است.

خلاصه ماشینی:

"از این سخن شیخ طوسی روشن می‌شود که در صورت مقایسه راوی مسند و مرسل،وضعیت مرسل در نظر گرفته می‌شود، اگر از جمله راویانی است که جز از موثقان به طورارسال نقل روایت نمی‌کند، خبر مسند راوی مسند بر خبر مرسل راوی مرسل ترجیحاده نمی‌شود؛ بلکه به‌طور یکسان به آنها نگریسته می‌شود؛ به همین رو علمای شیعهمیان آنچه را که محمد بن ابی عمیر و صفوان و بزنطی و دیگر ثقات به طور مرسل روایتمی‌کنند و مسانید دیگران فرقی نمی‌گذارند و به مراسیل آنان همسان مسانید دیگرانعمل می‌کنند. بسیاری از دانشمندان بعدی این سخن را تلقی به قبولند و برخی هم در صدد انکار آن برآمدند و با ملاحظه واسطه‌های آنان درمسانیدشان که علمای رجال آنان را تضعیف کرده‌اند، این موارد را دلیل گرفتند بر این کهمراسیل آنان نیز باید از راویان ضعیف و غیر موثق نقل شده باشد؛ از این رو گفتند: نباید وایات مرسل آنان را حجت و معتبر دانست؛ اما به نظر می‌رسد، مواردی را که به عنواننقض سخن مورد بحث برشمرده‌اند، توجیه‌پذیر است؛ زیرا بر ضعف برخی از روایانمیان رجالیون شیعه اتفاق نظر نیست و بعضی از روایان در زمان سلامتشان از جرح نیزنقل حدیث کرده‌اند و بسا روایات ابن ابی عمیر و امثال او از آنان در زمان سلامتشان بودهباشد یا برخی از جرح‌ها نظیر واقفی بودن راوی به وثاقت او در نقل حدیث زیانی نمی‌رساند."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.