Skip to main content
فهرست مقالات

تخمین توابع عرضه و تقاضای اعتبارات بانکی با استفاده از مدل رگرسیون سوییچی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (16 صفحه - از 77 تا 92)

کلیدواژه ها :

اعتبارات بانکی ،مدلهای عدم تسویه ،رگرسیون سوئیچی

کلید واژه های ماشینی : مدل رگرسیون سوییچی، عرضه، تخمین، تخمین نرخ سود بانکی تسویه، بازار، نرخ سود بانکی، بازار اعتبارات بانکی، نرخ سود بانکی حقیقی، تقاضای اعتبارات بانکی با استفاده، مدل

مشاهدات در بازار اعتبارات بانکی ایران، طی سالهای اخیر نشان دهنده عدم تعادل در این بازار به معنای عدم برابری عرضه اعتبارات از سوی بانک ها و تقاضا برای اعتبارات بانکی بوده است. لذا در این مطالعه، به منظور بررسی بازار اعتبارات بانکی با استفاده از مدل های عدم تسویه (مدل رگرسیون سوییچی) طی دوره زمانی 1353 تا 1383 به شناسایی عامل محدودکننده در این بازار پرداخته می شود. در مجموع، نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که متغیرهای نرخ سود بانکی حقیقی، حجم پول حقیقی، سپرده های حقیقی بانک ها نزد بانک مرکزی و پایه پولی حقیقی رابطه معنی داری با عرضه اعتبارات دارد. از سوی دیگر تخمین تابع تقاضای اعتبارات، نشان دهنده وجود رابطه مثبت بین مانده سپرده های حقیقی دوره قبل با تقاضای اعتبارات می باشد. نکته قابل توجه در این تخمین، بی معنی بودن رابطه تقاضای اعتبارات و نرخ بهره بانکی در طی دوره مورد نظر می باشد، در صورتی که رابطه عرضه و نرخ سود بانکی کاملا معنی دار است و این نشان می دهد که عامل محدودکننده بازار اعتبارات بانکی، طرف عرضه بوده است که همواره مقدار کمتری نسبت به تقاضا در این بازار داشته است. تخمین نرخ سود بانکی تسویه کننده بازار و مقایسه آن با نرخ سود واقعی مشاهده شده در طی دوره مورد نظر نیز مؤید این مطلب است.

خلاصه ماشینی:

"از آنجا که نرخ سود بانکی در ایران به صورت دستوری و اداری توسط شورای پول و اعتبار و با در نظرگرفتن شاخصهای کلی اقتصادی ازجمله تورم تعیین می‌شود, در نتیجه تعیین نرخ سودبانکی مبتنی بر سازوکار عرضه و تقاضای بازار نیست و ممکن است بالاتر یا پایین تر از نرخ تعادلی تعیین گردد, لذا به دلیل عدم تعادل نرخ سود بانکی، در بازار عرضه و تقاضای اعتبارات نیز، عدم تعادل ایجاد شود و برای مطالعه این بازار می‌بایست از مدل‌های عدم تسویه استفاده کرد. بنابراین تابع عرضه اعتبارات را می‌توان به این شکل بیان کرد: (13) در مدل تقاضای اعتبارات بانکی، به صورت تابعی از نرخ سود بانکی حقیقی و مانده سپرده‌های حقیقی دوره قبل در نظر گرفته شده است. تابع تقاضای اعتبارات نام متغیر آماره آزمون t student تخمین ثابت 76/0- 5/76- نرخ حقیقی سود بانکی 819/0- 6/8- مانده حقیقی سپرده‌های دوره قبل 77/1 29/0 متغیر موهومی مربوط به سال 74 20/0- 57/0- با توجه به تابع عرضه، مشاهده می‌کنیم در طی دوره موردنظر، همانطور که انتظار می‌رود، عرضه دارای رابطه مثبت با نرخ سود بانکی است و این متغیر در سطح احتمال 95/0 معنی‌دار است. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان می‌دهد که متغیرهای نرخ سود بانکی حقیقی، حجم پول حقیقی و سپرده‌های حقیقی بانک‌ها نزد بانک مرکزی دارای رابطه معنی‌دار مثبت و سپرده‌های قانونی و پایه پولی دارای رابطه معنی‌دار منفی با متغیر عرضه اعتبارات بانکی می‌باشند."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.