Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی عوامل موثر بر رضایت مندی بیمه گذاران بیمه های درمان شرکت بیمه دانا

نویسنده:

ISC (18 صفحه - از 135 تا 152)

کلیدواژه ها :

رضایت ،اطلاع‌رسانی ،حق بیمه ،بیمه‌گذار ،بیمهء درمان ،پرداخت خسارت

کلید واژه های ماشینی : بیمه‌گذاران بیمه‌های درمان شرکت بیمه، بیمه، بیمه‌های درمان شرکت بیمهء دانا، بیمه‌های درمان شرکت بیمه دانا، رضایت‌مندی بیمه‌گذاران بیمه‌های درمان شرکت، بیمه‌گذاران، رضایت، کارکنان، رضایت بیمه‌گذاران بیمه‌های درمان شرکت، مدیریت بیمه‌های درمان شرکت

ن پژوهش در شرکت بیمهء دانا و دربارهء عوامل مؤثر بر رضایت‌مندی بیمه‌گذاران‌ بیمه‌های درمان انجام گرفته است.با توجه به نقش بیمه‌های درمان در زندگی و سلامت افراد جامعه،رضایت بیمه‌گذاران آن نیز اهمیت خاصی دارد.در این‌ پژوهش بر اساس مدل مورد نظر،که چارچوب نظری آن نگرش بازاریابی و مدیریت بازار است،رضایت بیمه‌گذاران به عنوان یک متغیر وابسته به وسیلهء عوامل مؤثر بر رضایت‌مندی(متغیر مستقل)تحت تأثیر قرار می‌گیرد. فرضیه‌های پژوهش بر اساس متغیرهای حق بیمه،خدمات و تسهیلات،وضعیت‌ رفتاری کارکنان،اطلاع‌رسانی،خسارت پرداختی و مهارت و سرعت عمل‌ کارکنان طراحی و فرض شد که تأثیرگذاری مدیریت بیمه‌های درمان بر رضایت‌ بیمه‌گذاران از طریق متغیرهای مذکور صورت می‌گیرد.فرضیه‌های پژوهش‌ شامل یک فرضیهء اصلی و پنج فرضیهء فرعی است.در فرضیهء اصلی فرض شده‌ است که حق بیمه در مقایسه با دیگر عوامل تأثیر بیشتری بر رضایت بیمه‌گذاران دارد و در فرضیه‌های فرعی نیز تأثیرگذاری دیگر عوامل بر رضایت بیمه‌گذاران‌ مطرح شده است.روش پژوهش از نوع توصیفی-کاربردی است و برای‌ گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه‌ای و میدانی استفاده شده است.برای تبیین‌ متغیرها و جمع‌آوری اطلاعات میدانی دربارهء فرضیه‌های تحقیق،از پرسشنامه‌ای‌ با 03 سؤال بسته استفاده شده است.حجم جامعهء آماری شامل 792 شرکت و حجم نمونهء آماری شامل 05 شرکت است.تعیین نمونه به کمک روش نمونه‌گیری‌ تصادفی سیستماتیک یا منظم انجام گرفته است.

خلاصه ماشینی:

"این پژوهش در شرکت بیمهء دانا و دربارهء عوامل مؤثر بر رضایت‌مندی بیمه‌گذاران‌ است که حق بیمه در مقایسه با دیگر عوامل تأثیر بیشتری بر رضایت بیمه‌گذاران می‌شود،ازاین‌رو یکی از رسالت‌ها با مأموریت‌های اصلی شرکت‌های بیمه ارضای‌ نیازهای بیمه‌گذاران از طریق عرضهء خدمات بیمه‌ای با کیفیت بالا به آنان است تا از تا چه اندازه ارائهء خدمات بیمه‌ای مدیریت بیمه‌های درمان شرکت بیمهء دانا با -بررسی میزان رضایت بیمه‌گذاران بیمه‌های درمان شرکت بیمهء دانا و نحوهء درمان شرکت بیمهء دانا به منظور افزایش رضایت بیمه‌گذاران برخی از پرسش‌هایی که مقاله حاضر درصدد یافتن پاسخ‌های مناسب برای آنهاست‌ عبارتند از:مدیریت بیمه‌های درمان شرکت بیمهء دانا تا چه حد توانسته است رسالت‌ مدل تحلیلی پژوهش مشاهده می‌شود فرض بر این است که مدیریت بیمه‌های درمان‌ کیفیت مدیریت بیمه‌های درمان در شرکت بیمه دانا منجر می‌شود. کارکنان از عوامل عملکردی مدیریت بیمه‌های درمان شرکت بیمهء دانا منتج شده‌اند. فرض بر این است که تأثیرگذاری مدیریت بیمه‌های درمان شرکت بیمهء دانا بر رضایت‌ (بیمه‌گذاران)مدیریت بیمه‌های درمان شرکت بیمهء دانا در سطح شهر تهران که با می‌شود که بیشترین میزان رضایت از عامل خدمات و تسهیلات حادث شده است و سپس‌ به ترتیب عوامل رفتار کارکنان،مهارت و سرعت عمل،اطلاع‌رسانی،حق بیمه و در آخر که بیمهء دانا توانسته است در حد قابل قبولی رضایت مشتریان(بیمه‌گذاران)خویش را رضایت خود را از نحوهء روابط عمومی و برخورد کارکنان شرکت بیمهء دانا اعلام نموده‌اند. موارد ذکر شده بیانگر آن است که مشتریان(بیمه‌گذاران)مدیریت بیمه‌های درمان شرکت‌ 3. نتایج پژوهش مبین آن است که رضایت بیمه‌گذاران از عامل وضعیت رفتاری و"

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.