Skip to main content
فهرست مقالات

تجزیه و تحلیل عوامل موثر در تولید میگوی پرورشی در استان خوزستان

نویسنده:

ISC (14 صفحه - از 23 تا 36)

کلیدواژه ها :

میگو ،تابع تولید ،عامل تولید ،میانگین تولید ،تراکم ،بازماندگی ،غذای مصرفی ،نیروی کار ،بازده به مقیاس

Density ،Labor force ،Shrimp ،Production input ،Average production ،Food consumed ،Economic of scale ،vitality ،Production Function

کلید واژه های ماشینی : میگو ، تولید میگوی پرورشی ، پرورش میگو ، تولید ، میانگین تولید میگوی پرورشی ، آبزیان ، پرورش ، تولید میگوی پرورشی در هکتار ، تولید میگوی پرورشی در استان ، مزارع پرورش میگو

تامین پوتئین حیوانی در امر تغذیه انسان از اهمیت خاصی برخوردار است. آبزیان، از جمله میگو، یکی از منابع مهم تامین پروتئین حیوانی است. از این رو پرورش آبزیان و میگو در سطح جهانی روز به روز اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. در ایران نیز پرورش میگو به دلیل وجود سواحل مساعد پرورش و همچنین امکان صدور آن توسعه یافته است. بررسی عوامل موثر در تولید میگوی پرورشی در استفاده بهینه از عوامل تولید برای تولیدکنندگان اهمیت بسزایی دارد. در این تحقیق تاثیر عوامل تراکم ذخیره سازی در واحد سطح، میانگین درصد بازماندگی، میانگین غذای مورد استفاده در هکتار و نیروی کار در هکتار بر میانگین تولید میگوی پرورشی در هکتار بررسی شده است. نتایج به دست آمده از این تحقیق، تاثیر مستقیم و معنی دار تراکم ذخیره سازی در واحد سطح، میانگین درصد بازماندگی و همچنین نیروی کار در هکتار را بر میانگین تولید میگوی پرورشی در هکتار نشان می‌دهد. اما بر خلاف انتظار بین میانگین غذای مورد استفاده و میانگین تولید میگو در واحد سطح رابطه معنی داری وجود ندارد. آزمون ضرائب والد وجود بازده به مقیاس ثابت را در این صنعت تایید نمی‌کند

خلاصه ماشینی:

"در این‌ بررسی‌ صید میگو را تابعی‌ از عوامل‌ نیروی‌ کار شاغل‌ در صید میگو، تعدادشناور صید میگو، سرمایه‌ گذاری‌ در بازسازی‌ ذخائر میگوی‌ آبهای‌ جنوب‌، تعداد روزهای‌صید در یک‌ سال‌، میزان‌ صید در سال‌ گذشته‌ و متوسط‌ درجه‌ حرارت‌ در دوره‌ بهره‌ برداری‌در نظر گرفته‌اند و نقش‌ تعداد روزهای‌ صید در صید این‌ آبزی‌ تأیید شده‌ است‌. در این‌ تحقیق‌ او به‌ این‌ نتیجه‌ رسیده‌است‌ که‌ هزینه‌ غذا و غذا دهی‌ در هر کدام‌ از سیستم‌های‌ پرورش‌ میگو برای‌ میگوی‌ گونه‌(ببری‌ سیاه‌) بین‌ 42 تا 58 درصد از کل‌ هزینه‌های‌ تولید میگو، نوسان‌ دارد. مدل‌ مورد استفاده‌ و برآورد آن‌ همان‌ طور که‌ قبلا گفته‌ شد در این‌ تحقیق‌ شکل‌ لگاریتمی‌ تابع‌ تولید کاب‌ - داگلاس‌ مورداستفاده‌ قرار گرفته‌ است‌: (5) که‌ y میانگین‌ تولید در هکتار ؛ D، تراکم‌ ذخیره‌ سازی‌ در هکتار ؛ V، میانگین‌ درصدبازماندگی‌ ؛ F، میانگین‌ غذای‌ مورد استفاده‌ در هکتار و N، نیروی‌ کار برحسب‌ کارگر-روزدر هکتار می‌باشد. مثبت‌ و معنی‌ دار بودن‌ این‌ ضریب‌ در سطح‌ 5% اهمیت‌ این‌ متغیر را به‌ عنوان‌ یک‌عامل‌ مدیریت‌ بیولوژیکی‌ مزارع‌ پرورش‌ میگو در بالا بردن‌ تولید در واحد سطح‌ اثبات‌می‌کند. In this research the effects of density per hectar, average vitality in percent, average food consumed per hectar and labor - day per hectar onaverage production of shrimp per hectar have been investigated. The results show that there is a positive and significant relationship between density per hectar, average vitality in percent and labor - day per hectar with average production of shrimp per hectar."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.