Skip to main content
فهرست مقالات

طراحی مدل توسعه کارآفرینی در صنایع فرهنگی با تأکید بر صنعت بازی های رایانه ای

نویسنده:

ISC (24 صفحه - از 7 تا 30)

کلیدواژه ها :

صنایع فرهنگی ،توسعه کارآفرینی ،سیاست‌های دولت ،صنعت بازی‌های رایانه‌ای

کلید واژه های ماشینی : کارآفرینی ، طراحی مدل توسعه کارآفرینی ، توسعه کارآفرینی ، مدل ، هدف طراحی مدل توسعه کارآفرینی ، توسعه کارآفرینی در صنایع فرهنگی ، مدل توسعه کارآفرینی در صنایع ، توسعه کارآفرینی در صنعت بازی‌های ، طراحی الگوی توسعه کارآفرینی کشور ، روش طراحی الگوی توسعه کارآفرینی

امروزه کارآفرینی به عنوان یک پدیده نوین اقتصادی در توسعه و پیشرفت اقتصادی کشورها نقش مؤثر و کلیدی یافته و به عنوان یکی از مقولات مهم و تحول آفرین آغاز هزاره سوم مورد توجه‌ و عنایت خاص قرار گرفته است.بدین لحاظ اکثر کشورها کارآفرینی را به عنوان استراتژی توسعه‌ ملی ذیرفته و اقدامات بسیاری برای توسعه آن انجام داده‌اند.برای دستیابی به اهداف توسعه‌ کارآفرینی،دولت‌ها می‌توانند با سیاست‌ها،خطمشی‌ها و قوانین حمایتی،محیط مناسبی برای‌ توسعه کارآفرینی ایجاد نمادیند.در این پژوهش با هدف طراحی مدل توسعه کارآفرینی در یکی از بخش‌های نوپا ولی پرروهنق صنایع فرهنگی(صنعت بازی‌های رایانه‌ای)،با رویکرد جامعه‌شناسی‌ به کارآفرینی و با بهره‌گیری از روش طراحی الگوی توسعه کارآفرینی کشور کانادا و روش دیده‌بان‌ جهانی کارآفرینی،ابتدا کلیه شاخص‌های مؤثر بر موضوع پژوهش شناسایی و پس از تلخیص و اولویت‌بندی با نظر کارشناسان،جهت تعیین وضعیت موجود و مطلوب و تحلیل فاصله میان آنها مورد استفاده قرار گرفته است.پس از نظرخواهی از 75 نفر از تولیدکنندگان و سیاست‌گذاران‌ صنعت بازی‌های رایانه‌ای در کشور با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده و تجزیه و تحلیل اطلاعات‌ جمع‌آوری شده با روش‌های آماری تحلیل مسیر و آزمون فریدمن،مدلی متناسب با شرایط کشور و ویژگی‌های صنعت موردنظر طراحی و جهت اجرا به مسئولین پیشنهاد گردیده است.

خلاصه ماشینی:

"در این پژوهش با هدف طراحی مدل توسعه کارآفرینی در یکی از در این پژوهش براساس نقش و وظایف دولت در حمایت از کارآفرینی و امور فرهنگی جامعه‌ که در قوانین و سیاست‌های فرهنگی کشور مورد توجه قرار گرفته است،تلاش گردیده تا با طراحی و ارایه مدل بومی توسعه کارآفرینی در صنعت بازی‌های رایانه‌ای به عنوان یکی از هدف اصلی این پژوهش تعیین ابعاد،مؤلفه‌ها و شاخص‌های مؤثر بر توسعه کارآفرینی در صنعت بازی‌های رایانه‌ای به منظور طراحی مدل راهبردی-کاربردی توسعه کارآفرینی در این‌ شاخص‌های مؤثر بر موضوع پژوهش،در طراحی مدل موردنظر استفاده قرار گرفته و پس از آزمون،در صورت تناسب با ویژگی صنعت بازی‌های رایانه‌ای و شرایط موجود کسب و کار در کشورهای مختلف و تجارب توسعه کارآفرینی در سایر کشورها مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. برای تعیین سیاست‌ها و برنامه‌های مؤثر بر توسعه کسب و کار در صنعت بازی‌های رایانه‌ای نیز پیشین،در تعیین عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی در صنعت بازی،مورد استفاده قرار گرفت. در ایران به عنوان مدل بومی توسعه کارآفرینی در ایران مورد قبول قرار گرفت و جهت اجرا به‌ Y1 -توسعه کارآفرینی در(صنعت بازی‌های رایانه‌ای)شاخص‌های برازش مدل به شرح زیر است: توسعه کارآفرینی از نظر متخصصان صنعت بازی‌های رایانه‌ای مدل بسیار مناسبی تشخیص داده‌ اثر را در ایجاد وضعیت مطلوب توسعه کارآفرینی در این صنعت نوپا در کشور دارند. برای تعیین شاخص‌های مؤثر بر توسعه کسب‌وکار در صنعت بازی‌های رایانه‌ای با استفاده از جهت ایجاد شرایط مطلوب توسعه کارآفرینی در صنعت بازی‌های رایانه‌ای کسب کرده بودند،92"


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.