Skip to main content
فهرست مقالات

اراده به قدرت

نویسنده:

(4 صفحه - از 20 تا 23)

کلید واژه های ماشینی : نیچه ، قطعه ، کتاب ، خواست قدرت ، ترجمه ، ارادۀ به قدرت ، جوهر ، زبان ، قدرتحجیم‌ترین کتاب فردریش نیچه ، قدرت مهمترین کتاب نیچه

خلاصه ماشینی:

"از این رو،به هیچ وجه نمی‌توان،به اتکای چند طرحسردستی در مورد عنوان و مطالب کتاب،تعیین کرد کهنیچه برای نگارش کتاب خویش از کدام یادداشتها سودمی‌جست و آنها را به چه شکلی تنظیم و بیان می‌کرد. تصویر رایجاز نیچه به منزلۀ یک شاعر نیمه دیوانه که حرفهایعجیب و غریبش دستکم به لحاظ فلسفی بی معنا وبی ارزش است،بر اساس همین گمان ساخته شده است(نمونۀ گویایی از این تصویر را می‌توان در کتاب مشهورسیر حکمت در اروپا یافت که نویسندۀ آن به وضوحدر برخورد با آراء نیچه سردرگم و گیج شده است و درنهایت نیز به ناچار او را به عنوان یکی از شاگردانمجنون شوپنهاور«طبق بندی»کرده است. با توجه به نکات فوق می‌توان گفت این حکم که«خواست قدرت مهمترین کتاب نیچه است»کاملاغلط،مهمل و بی معنی است(این حکم نخستین بارتوسط یک فیلسوف فاشیست دست دهم به نامآلفرد بوملر بیان شد که پس از روی کار آمدن هیتلر بهمقام پرفسوری رسید؛دوام آن نیز تا حدی مدیون نفوذگستردۀ آرای فیلسوفی طراز اول است که او هم از هیتلرپیروی می‌کرد:مارتین هایدگر). ولی آیا این بدین معنی است کهمی‌بایست خواست قدرت را ندیده گرفت؟چنینکاری بی تردید ما را از شناخت برخی از مهمترینایده‌های نیچه محروم می‌کند،ایده‌هایی که برای درکو تفسیر فلسفۀ او حیاتی‌اند. 7مقایسهنیچه با شعرا و عرفان فارسی زبان فقط به اینسردرگمی شدت می‌بخشد-فی الواقع رسم و سنتباستانی مقایسه متفکران غربی با عرفا و اهل تصوفچنان رایج و فراگیر شده است که هیچ بعید نیست یکیاز این روزها دولت و انقلاب لنین نیز با مقدمه‌ای دروصف«تفکرات عرفانی»ولادیمیر ایلیچ اولیانوفمنتشر شود."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.