Skip to main content
فهرست مقالات

حفظ جلوه های فرهنگ

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : قصه‌های عامیانه، اسکاتلند، فرهنگی، داستان‌های پریان، کتاب، انگلیسی، ایرلند، گردآوری قصه‌های عامیانه پرداخت، روایات، روش گردآوری قصه‌های عامیانه

خلاصه ماشینی:

"این فرهنگ به دو بخش عمده تقسیم شده است:حکایات عامیانه و داستان‌های نیمه واقعی. داستان‌های نیمه واقعی به پنج دستهتقسیم و به صورت الفبایی مرتب شده‌اند؛روشی که درمورد خود داستان‌ها نیز به کار رفته است و این گروه‌هاعبارتند از:حکایات و مثلها،داستان‌های پریان،لطیفه‌ها،نوول و داستان کودکان. در ایرلند روش گردآوریفرهنگ عام بیشتر از طریق ضبط دقیق دیده صورت می‌گیرد؛&%05635EOKG056G% مهم‌ترین وجه ممیزه حکایات عامیانه وداستان‌های نیمه واقعی این است کهحکایت به منظور ترکیه یا لذت یا سرگرمینقل می‌شد در حالی که پیشترداستان‌های نیمه واقعی راحقیقت می‌شمردند قصه‌ها بدوا از روایات عامه برآمدند،پرداخت ادبی شدند و دوبارهبه جریان روایات عامه فرو غلطیدند گستردگی مطالبی که اینها گردآوری کرده‌اند گیجکننده است. اخیرا تعدادی مجموعه‌های شفاعی از قصه‌هایعامیانه در انگلستان منتشر شده هر چند بسیاری ازدانشمندان کار خود را در روزهای پیش از جنگ آغازکردند و انتشار آنها در این اواخر ناشی از علاقه‌ای استکه اخیرا نسبت به آنها ابزار شده است. در این دو جلد سوایمقدمه ارزشمند فوق،سپاسگذاری از یاریگران مولف وسیاهه کتاب‌هایی که مطالب آنها نقل شده و مورداستناد و مراجعه قرار گرفته‌اند و نمایه انواع قصه‌ها وقصه‌های مهاجر حکایات و امثال،داستان‌های پریان،داستان‌های مطایبه‌آمیز،نوول و قصه‌های کودکان درجشده است. بخش ب کتاب که خاص داستان‌های نیمه واقعیعامیانه است،سوای مقدمه،پیشگفتار،سیاهه کتاب‌هاییکه مطالب آنها نقل شده و یا مورد استناد و رجوع قرارگرفته‌اند نمایه انواع داستان،به داستان‌های سگ‌هایسیاه،عفریت‌ها،شیاطین،اژدهاها،داستان‌های پریان،ارواح و غول‌ها در جلد اول و روایات تاریخی:داستان‌هاینیمه واقعی محلی،اساطیر منشا خلقت،داستان‌هایقدیسان،مسائل فوق طبیعی،جادوگران و داستان‌هایگوناگون در جلد دوم آمده است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.