Skip to main content
فهرست مقالات

بیان معانی در معانی بیان

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : معانی، بیان معانی در معانی بیان، استعاره، تشبیه، بیان، استعارهء مکنیه، ادبی، اسناد، کتاب، استعارهء تخییلیه

خلاصه ماشینی:

"در ص 21:مؤلف به هنگام ارائه نمونه‌ای از اسناد حقیقی، بیتی از قصیدهء مشهور سعدی را،سهوا چنین آورده است: بر آفرید و بحر و درختان و آدمی‌ فردوس جای مردم پرهیزگار کرد این بیت هرچند به همین صورت نیز می‌تواند شاهدی بر مدعای نویسنده باشد،اما صورت صحیح آن(برای چاپهای‌ هفتم به بعد)چنین است: بر آفرید و بحر و درختان و آدمی‌ خورشید و ماه و انجم و لیل و نهار کرد این نکته نیز ناگفته نماند که وقوع چنین سهوهایی در تألیفات،تا اندازه‌ای بخشودنی است،زیرا«دیده شده که‌ محققی حتی در تعیین شمارهء سور و آیه دچار سهو شده است. در ص 02:در بیان قصر موصوف بر صفت،چنین آمده‌ است:«در این بیت خاقانی ملاحظه می‌شود که شاعری را در انحصار خودش می‌داند: شاعر ساحر منم اندر جهان‌ در سخن معجزه صاحبقران» پیداست که با این توضیح،این بیت باید نمونه‌ای برای قصر صفت بر موصوف باشد نه بالعکس؛و با توجه به اینکه مؤلف در این بخش تنها همین بیت فارسی را مثال آورده،امر بر معلم و متعلم دشوار می‌گردد. نویسنده آنگاه بدین آیهء شریفه استشهاد می‌کند که «و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل» ولی با اینکه آن را در بخش قصر موصوف بر صفت آورده-که البته صحیح نیز همین است-در انتهای این آیه،در پرانتز نوشته شده«قصر صفت بر موصوف»و در هرحال معلوم نشده که به نظر نویسنده،این آیه برای کدام‌ قسم از قصر،نمونه آمده است. نمونهء آن از قرآن: ذق انک انت العزیز الکریم» پیدا نیامده که نویسنده در مقام توضیح معانی امر است-که‌ البته چنین نیست و نوبت امر تهدیدی سپری شده بود-یا معانی‌ نهی؟و علی کلا التقدیرین نیاز به تجدید نظر دارد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.