Skip to main content
فهرست مقالات

ملاحظات استراتژیک در تدوین سیاستگذاری های بالادستی نفت و گاز کشور

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (24 صفحه - از 109 تا 132)

چکیده:

در تدوین سیاستگذاری‌های بالادستی نفت و گاز کشور، تامین منافع نسل فعلی و نسل‌های آینده از ذخایر تجدیدناپذیر هیدروکربوری از اولویت کامل برخوردار است. علی رغم وجود حجم عظیم نفت درجا، متاسفانه به دلیل ویژگی‌های مخازن نفتی کشور ضریب بازیافت با روش تخلیه طبیعی بسیار پائین است، از این‌رو اجرای صحیح برنامه‌های ازدیاد برداشت ضروری است. از سوی دیگر با توجه به این حقیقت که میدان‌های عظیم و فوق‌عظیم نفتی ایران به نیمه دوم عمر خود رسیده‌اند، این ضرورت دوچندان می‌باشد. مطالعات انجام‌شده نشان می‌دهد که تزریق گاز به میزان کافی و در زمان مناسب به آن دسته از میادینی که از اولویت تزریق برخوردارند، بهترین روش برای بازیافت ثانویه و تولید با حد اکثر کارایی از اکثریت مخازن نفتی کشور می‌باشد. سیاست‌های بهره‌برداری از ذخایر گازی کشور بدون تدوین الگوهای مناسب برای ازدیاد برداشت از مخازن نفتی امکان‌پذیر نخواهد بود. برآورد حجم گاز طبیعی مورد نیاز برای تزریق، معیار مناسبی برای بهینه‌سازی در الگوی تخصیص گاز به مصارف مختلف از جمله صادرات از طریق خطوط لوله و یا LNG می‌باشد. تدوین تراز عرضه و تقاضای گاز طبیعی در افق چشم‌انداز و برآورد روندهای آتی تغییر قیمت‌های نفت خام، گاز طبیعی و انرژی‌های تجدیدپذیر، از متغیرهای اصلی در بهینه‌سازی سیاست‌های بهره‌برداری از منابع هیدروکربوری کشور است.

خلاصه ماشینی:

"[برآوردهای موجود]برآوردهای غیر دقیق است[زیرا]هنوزمطالعات جامع انجام نشده است؟4علی رغماینکه مطالعات انجام شده در سال‌های قبل ازانقلاب اسلامی برای ازدیاد برداشت از 8میدان بزرگ نفتی نشان می‌داد که بایستیروزانه دست‌کم 250 میلیون متر مکعب گازبه این میادین تزریق شود،این سؤال مطرحمی‌شود که در وضعیت کنونی که هنوزبرآورد رسمی از حجم گاز موردنیاز برایحداکثرسازی ازدیاد برداشت و مقایسه هزینه&%05718BHRG057G% -فایده آن با صدور گاز در دست نیست،چرابرنامه‌های صدور گاز در اولویت قرارمی‌گیرد؟ تأکید مقامات نفت در تولید صیانتی واجرایی کردن برنامه‌های تزریق از یک سو وبی‌توجهی به انجام مطالعات جامع کارشناسیدر این خصوص نمونه بارزی از کاستی‌هایموجود در این نظام سیاستگذاری‌های نفت و گازکشور بوده است. 5-برنامه‌های توسعه صادراتگاز و منفی بودن تراز عرضه وتقاضای گاز طبیعی در افقچشم‌انداز:تناقضی دیگر درسیاست‌های هیدروکربوریکشور اظهار نظر کارشناسی که نویسنده اینمقاله در شهریور 1381 در مورد برنامه‌هایپیشنهادی وزارت نفت در خصوص اجرایچهار پروژه بزرگ GNL 7مطرح نمود،دلالت بر این داشت که علاوه برحداکثرسازی تولید صیانتی از میدانمشترک پارس جنوبی،اتخاذ تصمیم دربارهصدور گاز طبیعی به صورت خط لوله و یا GNL مستلزم تهیه و تدوین ترازنامه عرضه وتقاضای گاز طبیعی است تا بتوان بهبرآوردهای قابل اطمینانی از موارد زیردستیافت: الف)عرضه گاز در افق چشم‌انداز ازمخازن مشترک و مستقل گازی؛ ب)تقاضای مدیریت شده گاز دربخش‌های خانگی،تجاری،حمل و نقل،صنعتی به ویژه پتروشیمی،نیروگاه‌ها؛ ج)نیاز میادین نفتی به تزریق گاز برایازدیاد برداشت و تولید صیانتی به منظورتأمین منافع نسل فعلی و نسل‌های آینده."

کلیدواژه ها:

تولید صیانتی ، سیاست‌های بهینه بهره‌برداری از ذخایر نفت و گاز ، تراز گاز

کلید واژه های ماشینی:

نفت ، گاز ، تزریق ، تزریق گاز ، صادرات ، مخازن نفتی ، ازدیاد برداشت ، گاز طبیعی ، نفت خام ، نفت و گاز کشور


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.