بررسی اثر سیاست پولی بر حباب قیمت مسکن در دوره های رونق و رکود در ایران - پایگاه مجلات تخصصی نورSkip to main content
فهرست مقالات

بررسی اثر سیاست پولی بر حباب قیمت مسکن در دوره های رونق و رکود در ایران

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (30 صفحه - از 49 تا 78)

کلیدواژه ها :

روش ARDL ،حباب قیمت ،سیاست پولی ،مسکن

Monetary policy ،Housing ،ARDL model ،Price Bubble

کلید واژه های ماشینی : حباب قیمت مسکن ، قیمت مسکن ، سیاست پولی بر حباب قیمت ، اثر سیاست پولی بر حباب ، قیمت مسکن در دوره‌های رونق ، شکل‌گیری حباب قیمت مسکن ، رکود ، بررسی اثر سیاست پولی ، نرخ بهره ، دوره‌های رونق و رکود

عوامل تاثیر گذار بر قیمت مسکن به دو دسته ی عوامل خرد و عوامل کلان قابل تقسیم است. عوامل کلان مانند سیاست های پولی تاثیر زیادی بر قیمت مسکن دارند که باید نقش آنها را در تغییرات قیمت مسکن مورد توجه کافی قرار داد. در این مقاله اثر سیاست پولی بر حباب قیمت مسکن در دوره های رونق و رکود مورد مطالعه قرار گرفته است. بر این اساس از روش نسبت قیمت به اجاره برای محاسبه ی حباب و از تکنیکARDL به منظور برآورد مدل بر اساس داده های فصلی ایران طی سال های 85 - 1371 استفاده شده است. بر اساس برخی از نتایج، به طور کلی الگوی شکل گیری حباب ها در دوره های رونق و رکود متفاوت بوده است و متغیرهای مؤثر و اثرات نهایی آنها بر حباب یکسان نبوده است. می توان نتیجه گرفت که در هر دو دوره سیاست پولی انبساطی موجب شکل گیری حباب شده است. در دوره ی رکود، متغیرهای قیمت دارایی تاثیر بیشتری نسبت به دوره ی رونق داشته است. در دوره ی رونق، متغیر نرخ بهره مهمترین متغیر اثرگذار بر حباب قیمت مسکن بوده است و اثر رشد نقدینگی در دوره ی رکود قوی تر از دوره ی رونق بوده است.

خلاصه ماشینی:

"آخرین دلیل برای توجه بانک مرکزی به قیمت مسکن در هنگامتعیین سیاست پولی،این است که هنگام حباب،زیان‌های متعدد مالی واقتصادی به وجود می‌آید و وجود طولانی مدت‌تر حباب،آثار احتمالی بدتری{o(9) greblemmiH o} {o(10) rekhcsE o} {o(11) drauoriG o} {o(12) sulapiaT o} {o(13) kicmeZ dna dehkiM o} خواهد داشت،زیرا عدم توازن در منابع مالی مانند بدهی‌ها بزرگتر خواهد شد. نتایج نشان می‌دهدکه در خلال سه سال،از ژانویه 2002 تا دسامبر 2004،متوسط قیمت مسکن{o(21) aicuL eD o} {o(22) kortO dna orgeN leD o} {o(23) rekhcsE o} 72%افزایش یافته است و در این دوره E/P با سه واحد افزایش روبرو شده است. 6-توضیح داده‌های آماری در این تحقیق برای بررسی اثرات سیاست پولی و سایر متغیرها بر حبابقیمت مسکن به داده‌های آماری سری زمانی قیمت مسکن،اجاره مسکن،نرخ بهره،نرخ رشد نقدینگی،شاخص قیمت سهام،نرخ ارز و تولید نیاز است. 7-روش برآورد مدل به منظور بررسی اثر سیاست پولی بر حباب قیمت مسکن از مدل‌های اقتصادسنجی همچون روش خودرگرسیون‌برداری با وقفه‌های توزیعی )LDRA( {o27o}استفاده شده است. بر اساس نتایج به دست آمده،متغیرهای سیاست پولیمثل رشد نقدینگی،نرخ بهره و همچنین قیمت دارایی‌ها و تولید از عوامل مهمشکل‌گیری حباب قیمت مسکن در دوره‌ی رکود در ایران بوده است. بر اساس نتایج به دست آمده،متغیرهای سیاست پولی مانندرشد نقدینگی،نرخ بهره و همچنین تولید و قیمت دارایی‌ها به جز نرخ ارز،از عواملمهم شکل‌گیری حباب قیمت مسکن در دوره‌ی رونق در ایران بوده است. به عبارتی دیگر،براساس نتایج به دست آمده،متغیرهایسیاست پولی مثل رشد نقدینگی،نرخ بهره و همچنین تولید ناخالص داخلی وقیمت دارایی‌ها از عوامل مهم شکل‌گیری حباب قیمت مسکن در دوره‌های رونق ورکود در ایران بوده است."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.