Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی برخی انگیزه های تمایل به برون کوچی از شهر اهواز

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (14 صفحه - از 107 تا 120)

کلیدواژه ها :

انگیزه مهاجرت ،نیروی انسانی با کیفیت بالا ،برون‌کوچی ،مهاجرت بالقوه ،مهاجرت بالفعل

کلید واژه های ماشینی : مهاجرت ، کوچی ، برون کوچی از شهر اهواز ، خوزستان ، استان خوزستان ، تمایل ، استان ، توسعه ، انگیزه‌های تمایل به برون کوچی ، تمایل به برون

الگوی کلی مهاجرت داخلی در کشورهای موسوم به جهان سوم جابه‌جایی نیروی انسانی از مناطق کمتر توسعه‌یافته به مناطق توسعه‌یافته‌تر است که مهاجرت روستاییان به شهرها نمود بارز آن است.زمینه اصلی این مهاجرت گروهی که باعث تعمیق شکاف توسعه بین مناطق مبدأ و مقصد می‌شود، تا حدود زیادی ناشی از وابستگی سیاسی-اقتصادی مناطق کوچک‌تر و کمتر توسعه‌یافته به مناطق شهری، به ویژه استان‌ها، و از همه مهم‌تر مرکز کشور است که محرومیت مبدأ مهاجرت را بیشتر و پیچیده‌تر می‌کند.چون مهاجرت اصولا فرایندی گزینشی است.بنابراین بیشتر نیروی انسانی برتر-از لحاظ فکری و بدنی-اقدام به کوچ می‌کنند، که استان خوزستان هم از این امر مستثنی نیست.منتها به نظر می‌رسد طی چند سال اخیر موج مهاجرت افراد مجرب و آموزش دیده شدیدتر شده است.در این تحقیق کوشش شده است عواملی که ممکن است تمایل به برون‌کوچی این نیروی انسانی برتر را تقویت کرده و تمایل بالقوه آن‌ها را تبدیل به تصمیم‌گیری بالفعل کند مورد بررسی قرار گیرد.

خلاصه ماشینی:

"مشاهده می‌شود که در این فرضیه هم بین دو گروه متمایل به برون‌کوچی و غیر متمایل به مهاجرت تفاوت معناداری از لحاظ نارضایتی نسبت به تعارضات فرهنگی وجود دارد، و به عبارت دیگر داده‌های به دست آمده به روشنی نشان می‌دهد که آن‌ها که تمایل به مهاجرت دارند به طور آشکار از تعارضات فرهنگی بیشتر ناراضی بوده‌اند. آزمون فرضیه‌های تدوین شده که میزان درستی و نادرستی آن‌ها به کمک سطح معناداری آزمون‌ t بررسی شد، ثابت می‌کند که بین شرایط اقلیمی، بهبود نسبی معیشت، تعارض‌های فرهنگی، اجتماعی، داخلی، استانی، تثبیت سطح درآمد متعارف و استمرار آن‌که قدرت گزینش افراد را تقویت می‌کند، و نیز وجود روابط غیررسمی(خویشاوندی و دوستانه)بین خانواده‌های درون استان واستان‌های مقصد بالقوه مهاجرت، همه به عنوان متغیرهای مستقل با مسئله تمایل به برون‌کوچی از استان به عنوان متغیر وابسته رابطه معنی‌دار وجود داشته است. در فرضیه‌های سوم و چهارم که رابطه عواملی از قبیل کمبود امکانات رفاهی و نارضایتی شغلی به عنوان متغیرهای مستقل با تمایل به مهاجرت بررسی شده است، داده‌های موجود و تجزیه و تحلیل حاصل از آزمون‌ t نشان می‌دهد که بین آن‌ها که تمایل به مهاجرت از استان داشته و آن‌ها که چنین تمایلی نداشته‌اند، از لحاظ میزان دو متغیر مزبور و تغییرات آن‌ها تفاوت چندانی مشاهده نمی‌شود، به عبارت روشن‌تر نتیجه‌گیری از تجزیه و تحلیل مربوط به دو فرضیه فوق نشان می‌دهد که کمبود امکانات رفاهی و نارضایتی شغلی تأثیر معنی‌داری در تغییر در تمایل مهاجرت از استان نداشته است."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.