Skip to main content
فهرست مقالات

برخوردهای منطقه ای در جهان سوم و پایان جنگ سرد

نویسنده:

(6 صفحه - از 68 تا 73)

کلید واژه های ماشینی : جنگ سرد، پایان جنگ سرد، جهان سوم، منطقه‌ای، رقابت ابر قدرتها، تنازعات، ابر قدرتها، سیاسی، بحران، امنیت

خلاصه ماشینی:

"این فرصتها گرچهمی‌تواند اوضاع موجود را در حوزۀ مربوط به امنیت منطقه‌ای و جهانیبهبود بخشد،اما نباید نا گفته بماند که برخی از سیاستهای اتخاذ شدهپس از پایان جنگ سرد توسط قدرتهای غربی باعث گردیده که آتشتنش میان شمال وجنوب شعله‌ورتر شود؛امری که شایسته است بهگونه‌ای مطلوب در جهت کنترل برخوردهای جهان سوم موردتجدید نظر قرار گیرد. گرچه تردیدی وجود ندارد که پایان جنگسرد خواه ناخواه به نوعی بر تنازعات مورد نظر مؤثر خواهد افتاد،اما سئوالمهم اینست که آیا ساختار آیندۀ نظام بین المللی شرایط بهتری برای کنترلبرخوردها در جهان سوم فراهم خواهد کرد یا مسائل جدی‌تری در آنجا بهوجود خواهد آمد؟ بی‌ثباتی در جهان سوم و«نظم»جنگ سرد این ادعا که رقابت ابر قدرتها باعث ایجاد نظم در جهان سوم می‌شده،بردو نظریه در ارتباط با مناسبات امنیتی آمریکا و شوروی استوار است:نخستاینکه دو ابر قدرت نیاز مشترکی داشته‌اند که منازعات در جهان سوم به حدیگسترش پیدا نکند که به یک رویارویی در سطح جهانی منجر شود؛دوم اینکهدر صدد بوده‌اندکه هم پیمانان منطقه‌ای خود را به وسیلۀ ابزارهای نفوذ کنترلکنند تا در صورت وقوع برخورد،که احتمال مداخلۀ آنها نیز در آن وجود دارد،اختیار اوضاع از دستشان خارج نشود. مبارزۀکشورهای جهان سوم برای ایجاد تغییر بنیادین در نظام سیاسی و اقتصادیجهان،از طرف کشورهای شمال به عنوان یکی از عوامل اساسی در ایجادتنشهای بین المللی شناخته می‌شد،و مانند رقابت شرق و غرب،تنازع شمالو جنوب نیز خود باعث ایجاد بحران در روابط بین الملل می‌گردید."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.