Skip to main content
فهرست مقالات

اقتصاد و فلسفه اخلاقی در دوران معاصر

نویسنده:

مترجم:

(8 صفحه - از 130 تا 137)

کلید واژه های ماشینی : اقتصادی، مطلوبیت، رفاه، ترجیحات، نظریه، نظریه مطلوبیت، عقلایی، اقتصاد و فلسفه اخلاقی، رفتار، معیار

خلاصه ماشینی:

"آیا می‌توان مفهومی از عقلانیتاقتصادی ارائه کرد که بر اساس آن بتوان تمایزی میان رفتار اخلاقی ازیک سو و بیشینه ساختن مطلوبیت از سوی دیگر قائل گردید؟و اگرمواردی وجود داشته باشد که بتوان چنین تمایزی قائل شد آیا این بدانمعنی خواهد بود که در مواردی ممکن است یک رفتار اخلاقی غیر عقلاییباشد یا اینکه یک رفتار عقلایی غیر اخلاقی تعبیر شود؟در اینجا بهتراست پیش از آنکه به مطالعۀ این دو نگرش در ارتباط با الگو سازی رفتاراخلاقی بپردازیم،ابتدا نکات بارز تعریف استاندارد عقلانیت دراقتصاد را مورد بررسی قرار دهیم. اما سئوال اساسی در اینجاآن است که تمایل به پیروی از قواعد اخلاقی در رفتار،کجا و چگونهوارد سیستم ترجیحات افراد می‌گردد؟اگر آن را به عنوان جزئی ازسیستم ترجیحات افراد قلمداد کنیم،در این صورت به نظر می‌رسد کهبه یک دور باطل خواهیم رسید:«شدت»تمایل(ترجیح)به پیروی ازقواعد اخلاقی به عنوان بخشی از یک استراتژی جهت بهینه سازیترجیحات مطرح می‌شود،اما،حالا باید دید که چه چیزی این شدتتمایل را توضیح می‌دهد!از سوی دیگر اگر معیارهای اخلاقی را بهعنوان بخشی از سیستم ترجیحات در نظر نگیریم،پس این حقیقت کهپیروی کل جامعه از معیارهای اخلاقی می‌تواند تابع اجتماعی کار آمدیبه دست دهد این پرسش را باقی می‌گذارد که آیا پیروی از معیارهای اخلاقی-که اینک جزئی از سیستم ترجیحات افراد نیست-هنوز از دید فردی،عقلایی خواهد بود؟آیا در اینجا میان رفتار عقلایی(از نظراقتصادی)و عملکردهایی مبتنی بر انگیزشهای اخلاقی نوعی عدمسازگاری مشاهده نمی‌شود؟ در جواب باید به این نکته اشاره کرد که اصولا نظریه مطلوبیت بطورابتدا به ساکن،هیچ نوع قیدی را برای موضوع یا محتوی ترجیحاتمطرح نمی‌کند و بنا بر این ترجیحات می‌تواند هم تحت تأثیر نیازها وانگیزشهای روانی و هم زیر نفوذ انگیزشهای مادی شکل گیرد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.