Skip to main content
فهرست مقالات

خاستگاه های نظریه سیاسی

نویسنده:

(2 صفحه - از 154 تا 155)

کلید واژه های ماشینی : سیاسی، نظریه‌های سیاسی، نظریه‌های سیاسی کلاسیک، گیلان نظریه‌های سیاسی کلاسیک، ایدئولوژی، فلسفه، اجتماعی، جامعه‌شناختی، اخلاقیات مورد توجه علوم سیاسی، استنتاجات

خلاصه ماشینی:

"به علاوهاز همین زاویه است که اکنون بخشی ازمبانی فلسفۀ سیاسی کلاسیک به‌رغم تلاشبرخی فیلسوفان جدید برای انکار رابطۀفلسفه و سیاست،در علوم سیاسی وجامعه شناسی جذب گردیده است. جامعهاز دیگر سو،مبداء پیدایش ایدئولوژیاجتماعی اعم از نوع راستین یا دروغین آن است و از این زاویه نیز بز علوم سیاسیتأثیرات فراوانی می‌گذارد،تاثیراتی کهشناخت آنها بی‌یاری جامعه شناسی ممکننمی‌نماید. تحت چنین شرایطی است کهبحث از باورهای ایدئولوژیک اجتماعی بهنوعی موضع گیری فلسفی در نظریه‌هایسیاسی منتهی می‌شود و این خود،گواهدیگری است بر مناسبات متقابل فلسفه وجامعه شناسی و ایدئولوژی درنظریه پردازیهای معاصر سیاسی است. خلاصۀ کلام آنکه شناخت نظریه‌هایسیاسی اعم از کلاسیک و معاصر بدونتوجه به مبادی فلسفی،جامعه شناختی وایدئولوژیک هر یک نارساست و در واقعطرح مباحثی چون توزیع نقش‌ها و حقوق وتکالیف اجتماعی،روش‌های تعدیل منافع،تعریف مردم سالاری در جوامع مردم سالارو غیر مردم سالار یا جایگزین‌هایمنطقی نظام‌های سیاسی موجود،جملگی از پیوندهای ژرف فلسفه،جامعه شناسی و ایدئولوژی در عرصۀنظریه پردازی‌های سیاسی قدیم و جدیدحکایت دارند."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.