Skip to main content
فهرست مقالات

تحلیل جامعه شناختی جرایم گروه های قومی در ایران

نویسنده:

(22 صفحه - از 136 تا 157)

کلید واژه های ماشینی : جرم، اجتماعی، استان گلستان، گروه‌های قومی، جامعه، گروه‌های قومی در استان گلستان، تنوع، فرهنگی، جرایم گروه قومی، اقتصادی

خلاصه ماشینی:

"جمع بندی این تحقیق با طرح پرسش‌های نظری عام بهشرح زیر به اجرا درآمده است: آیا بین نوع گروه‌های قومی و جرم رابطه‌ایوجود دارد؟تا چه اندازه میزان و نوع جرایم تابعی ازنوع گروه‌های قومی است؟و این مسئله از دیدگاهجامعه شناختی چگونه تبیین می‌شود؟پرسشنظری خاص تحقیق از این قرار بود که آیا پرسشنظری عام در جامعه مورد بررسی نیز می‌تواندصادق باشد؟ برای دستیابی به حقایق علمی و پاسخ‌هایمعتبر در بخش هدف شناسی طرح،مفهوم و پدیدۀجرم و آسیب‌های اجتماعی در ایران و جهانبه صورت مقدماتی بررسی شد و پس از مطالعه ونقد برخی از منابع و تحقیقات انجام گرفته در ارتباطبا موضوع و تدوین چارچوب نظری تحقیق،گروه‌های قومی در استان گلستان مورد شناساییقرار گرفتند. جمع بندی این تحقیق با طرح پرسش‌های نظری عام بهشرح زیر به اجرا درآمده است: آیا بین نوع گروه‌های قومی و جرم رابطه‌ایوجود دارد؟تا چه اندازه میزان و نوع جرایم تابعی ازنوع گروه‌های قومی است؟و این مسئله از دیدگاهجامعه شناختی چگونه تبیین می‌شود؟پرسشنظری خاص تحقیق از این قرار بود که آیا پرسشنظری عام در جامعه مورد بررسی نیز می‌تواندصادق باشد؟ برای دستیابی به حقایق علمی و پاسخ‌هایمعتبر در بخش هدف شناسی طرح،مفهوم و پدیدۀجرم و آسیب‌های اجتماعی در ایران و جهانبه صورت مقدماتی بررسی شد و پس از مطالعه ونقد برخی از منابع و تحقیقات انجام گرفته در ارتباطبا موضوع و تدوین چارچوب نظری تحقیق،گروه‌های قومی در استان گلستان مورد شناساییقرار گرفتند."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.