Skip to main content
فهرست مقالات

اثر سبک های رهبری مربیان بر جو انگیزشی و اهداف پیشرفت بازیکنان لیگ برتر بسکتبال زنان ایران

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (22 صفحه - از 179 تا 200)

هدف از این تحقیق، تعیین اثر سبک های رهبری مربیان بر جو انگیزشی و اهداف پیشرفت بازیکنان لیگ برتر بسکتبال زنان ایرانی بود. تحقیق حاضر از نوع توصیفی – زمینه یابی بوده و به صورت میدانی اجرا شده است. جامعه آماری تحقیق را کلیه بازیکنان لیگ برتر بسکتبال زنان ایران (174 نفر) تشکیل دادند و نمونه تحقیق برابر با جامعه آماری در نظر گرفته شد. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های دموگرافیکی، مقیاس رهبری ورزش (LSS)‌، پرسشنامه جو انگیزشی (PMCSQ)‌ و پرسشنامه اهداف پیشرفتی (TEOSQ)‌ استفاده شد. پرسشنامه های مذکور پس از تعیین اعتبار و پایایی در بین نمونه آماری توزیع شدند. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از روش امار توصیفی، و در راستای تعیین رابطه و پیش بینی از رگرسیون تک متغیره و چندمتغیره و در راستای تحلیل های تکمیلی و ارائه مدل از حیطه معادلات ساختاری (SEM)‌ برای مدل سازی روابط علی با تاکید بر نرم افزار لیزرل 2‌/9 استفاده شد. نتایج نشان داد که سبک های رهبری مربیان به صورت مستقیم و غیرمستقیم از طریق نوع جو انگیزشی، بر اهداف پیشرفت بازیکنان اثر می گذارد و اثر غیرمستقیم آن از اثر مستقیم بیشتر است


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.