Skip to main content

الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت؛ دوره 10؛ مجلد 10؛ جلد 1


زیر عنوان
دهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
موضوعات
تبیین و بایسته های اجرا
شماره دوره
10
تاریخ
1400/02/29 - 1400/02/30
عنوان مجموعه
مجموعه مقالات دهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
مجلد
10
جلد
1

فهرست مقالات