Skip to main content

الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت؛ دوره 7؛ مجلد 7؛ جلد 1


زیر عنوان
هفتمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
موضوعات
از الگوی پایه به سوی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
شماره دوره
7
تاریخ
1397/02/19 - 1397/02/20
عنوان مجموعه
مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
مجلد
7
جلد
1

فهرست مقالات