Skip to main content
این نشریه از تاریخ 1393/01/24 تا 1395/12/29 دارای رتبه علمی-پژوهشی (وزارت علوم) بوده است.
این نشریه از تاریخ 1396/01/01 تا 1397/12/29 دارای رتبه ب (وزارت علوم) بوده است.
این نشریه از تاریخ 1398/01/01 تا 1398/12/29 دارای رتبه ب (وزارت علوم) بوده است.
این نشریه از تاریخ 1399/01/01 تا 1399/12/29 دارای رتبه ب (وزارت علوم) بوده است.
این نشریه از تاریخ 1400/01/01 دارای رتبه ب (وزارت علوم) می‌باشد.
این نشریه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه شده است.
دسته بندی موضوعی
مدیریت
ناشر
دانشگاه شاهد
عنوان قبلی
دانشور رفتار
عنوان انگلیسی
p-ISSN
2345-220X
e-ISSN
2345-4768
قطع
وزیری
دوره انتشار
دوفصلنامه
وابسته به
دانشگاه شاهد
تلفن
51215118(021)
دورنگار
51213549(021)
آدرس اینترنتی
http://cs.shahed.ac.ir
مدیر مسئول
دکتر رسول روشن چسلی
سر دبیر
دکتر احمد سرداری
هیئت تحریریه
دکتر اسداله کردنائیج؛ دکتر ابوالفضل شاه آبادی؛ دکتر طهمورث حسنقلی پور یاسوری؛ دکتر رسول روشن چسلی؛ دکتر احمد سرداری؛ دکتر سید حمید خدادادحسینی؛ دکتر محمد علی بابایی زکلیکی؛ دکتر زهره دهدشتی شاهرخ؛ دکتر عبدالرضا بیگی نیا؛ دکتر مصطفی قاضی زاده؛ دکتر شهریار عزیزی
مدیر اجرایی
دکتر مهدی دادپور
مدیر داخلی
ویراستار فارسی
ویراستار انگلیسی
پست الکترونیک
cs@shahed.ac.ir
آدرس
تهران، ابتدای آزادراه تهران قم، روبه روی حرم مطهر حضرت امام خمینی (ره)، دانشگاه شاهد
صندوق پستی
18151-159
تاریخ ثبت در پایگاه
1393/04/04