Skip to main content
این نشریه از تاریخ 1396/01/01 تا 1396/12/29 دارای رتبه C (دانشگاه آزاد) بوده است.
این نشریه از تاریخ 1397/01/01 تا 1397/12/29 دارای رتبه C (دانشگاه آزاد) بوده است.
این نشریه از تاریخ 1398/01/01 تا 1398/12/29 دارای رتبه C (دانشگاه آزاد) بوده است.
این نشریه از تاریخ 1399/01/01 تا 1399/12/29 دارای رتبه C (دانشگاه آزاد) بوده است.
این نشریه از تاریخ 1400/01/01 تا 1400/12/29 دارای رتبه B (دانشگاه آزاد) بوده است.
این نشریه از تاریخ 1401/01/01 دارای رتبه B (دانشگاه آزاد) می‌باشد.
دسته بندی موضوعی
مدیریت
ناشر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
عنوان قبلی
عنوان انگلیسی
Quantitative Studies in Management
p-ISSN
2228-7434
قطع
وزیری
دوره انتشار
فصلنامه
تلفن
35226912(024)(631)
دورنگار
25226988(024)
آدرس اینترنتی
http://journal.abhariau.ac.ir/qrm/fa/
صاحب امتیاز
دانشگاه ازاد اسلامی ابهر
مدیر مسئول
دکتر محمد جلیلی
سر دبیر
دکتر جمشید صالحی صدقیانی
هیئت تحریریه
دکتر ابراهیم پورزندی؛ دکتر پیمان نوری بروجردی؛ دکتر غلامرضا گودرزی؛ دکتر نجف قراچرلو؛ دکتر محمود نورایی؛ دکتر حسن رنگریز؛ دکتر ابوالفضل تاج‌زاده نمین؛ دکتر محمد ابراهیم محمدپورزرندی
مدیر اجرایی
محمدرضا شیخی
مدیر داخلی
دکتر موسی محمدی
ویراستار فارسی
ویراستار انگلیسی
آدرس
ابهر-بلواروحدت-دانشگاه آزاداسلامی واحدابهر-ساختمان دانشکده فنی و مهندسی-دفترمجله مطالعات کمی درمدیریت
صندوق پستی
22
تاریخ ثبت در پایگاه
1397/02/20