Skip to main content

صفّه

این نشریه از تاریخ 1384/12/01 دارای رتبه علمی-پژوهشی(وزارت علوم) می‌باشد.
دسته بندی موضوعی
هنر و معماری
ناشر
دانشگاه شهید بهشتی
p-ISSN
1683-870x
قطع
کتابی
دوره انتشار
فصلنامه
تلفن
29902728(021)
آدرس اینترنتی
http://scj.sbu.ac.ir/index.php/SOFEH
صاحب امتیاز
دانشگاه شهید بهشتی
مدیر مسئول
اکبر حاجی ابراهیمی زرگر
سر دبیر
محمود رازجویان
هیئت تحریریه
دکتر غلامرضا اعوانی، دکتر شهرام پور دیهیمی، دکتر اکبر حاجی ابراهیم زرگر، دکتر سیدمحسن حبیبی، دکتر عیسی حجت، دکتر سیمین داودی، دکتر محمود رازجویان، دکتر علی غفاری، دکتر علی کاوه، دکتر کوروش گلکار، دکتر علی مدنی پور، دکتر اصغر مرادی، دکتر حمید ندیمی، دکتر هادی ندیمی
مدیر اجرایی
مهسا میرکریمی
مدیر داخلی
مرجان السادات نعمتی مهر
ویراستار فارسی
شهاب قیومی بیدهندی
ویراستار انگلیسی
فرزین فردانش
پست الکترونیک
j.soffeh@gmail.com
آدرس
تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده معماری و شهرسازی
صندوق پستی
19835-346
تاریخ ثبت در پایگاه
1397/09/07