Skip to main content
این نشریه از تاریخ 1384/12/01 دارای رتبه علمی-پژوهشی(وزارت علوم) می‌باشد.
دسته بندی موضوعی
هنر و معماری
ناشر
دانشگاه شهید بهشتی
عنوان قبلی
p-ISSN
1683-870x
قطع
وزیری
دوره انتشار
فصلنامه
تلفن
29902728(021)
آدرس اینترنتی
http://sofeh.sbu.ac.ir
صاحب امتیاز
دانشگاه شهید بهشتی
مدیر مسئول
اکبر حاجی ابراهیمی زرگر
سر دبیر
محمود رازجویان
هیئت تحریریه
مدیر اجرایی
مهسا میرکریمی
مدیر داخلی
مرجان السادات نعمتی مهر
ویراستار فارسی
شهاب قیومی بیدهندی
ویراستار انگلیسی
فرزین فردانش
پست الکترونیک
j.soffeh@gmail.com
آدرس
تهران، اوين، دانشگاه شهيد بهشتی، دانشكده معماری و شهرسازی
صندوق پستی
19835-346
تاریخ ثبت در پایگاه
1397/09/07