Skip to main content
این نشریه از تاریخ 1384/12/01 تا 1395/12/29 دارای رتبه علمی-پژوهشی (وزارت علوم) بوده است.
این نشریه از تاریخ 1398/01/01 تا 1398/12/29 دارای رتبه ب (وزارت علوم) بوده است.
این نشریه از تاریخ 1399/01/01 تا 1399/12/29 دارای رتبه ب (وزارت علوم) بوده است.
این نشریه از تاریخ 1400/01/01 دارای رتبه ب (وزارت علوم) می‌باشد.
دسته بندی موضوعی
هنر و معماری
ناشر
دانشگاه شهید بهشتی
عنوان انگلیسی
Soffeh
p-ISSN
1683-870x
e-ISSN
2645-5900
قطع
وزیری
دوره انتشار
فصلنامه
تلفن
29902843(021)
آدرس اینترنتی
https://soffeh.sbu.ac.ir
صاحب امتیاز
دانشگاه شهید بهشتی
مدیر مسئول
اکبر حاج ابراهیم زرگر
سر دبیر
محمود رازجویان
هیئت تحریریه
محمود رازجویان؛ سیمین داودی؛ علی مدنی پور؛ اصغر محمدمرادی؛ علی کاوه؛ غلامرضا اعوانی؛ عیسی حجّت؛ هادی ندیمی؛ حمید ندیمی؛ شهرام پوردیهیمی؛ سیّد محسن حبیبی؛ علی غفاری؛ اکبر حاج ابراهیم زرگر؛ کورش گلکار
مدیر اجرایی
مهسا میرکریمی
مدیر داخلی
مرجان السادات نعمتی مهر
ویراستار فارسی
شهاب قیومی بیدهندی
ویراستار انگلیسی
فرزین فردانش
پست الکترونیک
soffeh@sbu.ac.ir
آدرس
تهران ، اوين، دانشگاه شهيد بهشتی، دانشكده معماری و شهرسازی
صندوق پستی
19835-346
محل نشر
تهران
تاریخ ثبت در پایگاه
1397/09/07