Skip to main content
Address :
تبریز-بلوار 29 بهمن-خ امام خمینی – دانشگاه تبریز
Tel :
041-33340089
About publisher
در خرداد ماه 1326 بر اثر تحولات سیاسی منطقه، دانشگاهی بنام "آذربایجان یونورسیتیسی" تأسیس شد اما پس از چندی بر اثر تحولات بعدی فعالیت آن عملا متوقف شد. از طرف شخصیتهای مختلف اقدامات همه جانبه ای برای تأسیس دانشگاه شکل گرفت و بلافاصله در دیماه همان سال دکتر مصطفی حبیبی و دکتر خانبابا بیانی از دانشگاه تهران مأموریت یافتند برای تأسیس دوباره دانشگاه در تبریز، به این شهر عزیمت کنند. این هیأت پس از تأئید لزوم تأسیس دانشگاه و پیگیری استاندار وقت و مردم آذربایجان ، شش میلیون ریال بودجه برای تأسیس دانشگاه تصویب شد . اما باز هم تغییرات هیأت دولت این اقدامات را مسکوت گذاشت تا اینکه با پافشاری دوباره سرانجام دکتر بیاتی به ریاست دانشکده های ادبیات و پزشکی کار آموزش خود را شروع کردند .
Web address
http://www.tabrizu.ac.ir/
Email

علامه

 • Latest issue :
  بهار و تابستان 1390 - شماره 30
 • Company :
  دانشگاه تبریز

جغرافیا و برنامه ریزی

 • Latest issue :
  زمستان 1401 - شماره 82
 • Company :
  دانشگاه تبریز

Journal of English Language Teaching and Learning

 • Latest issue :
  Winter 2022 - Number 30
 • Company :
  University of Tabriz

پژوهش زبان و ادبیات فرانسه

 • Latest issue :
  Automne & Hiver 2023 - Number 30
 • Company :
  دانشگاه تبریز

زبان و ادب فارسی

 • Latest issue :
  بهار و تابستان 1402 - شماره 247
 • Company :
  دانشگاه تبریز

پژوهش های فلسفی

 • Latest issue :
  پاییز 1402 - شماره 44
 • Company :
  گروه فلسفه دانشگاه تبریز

مطالعات حقوق تطبیقی معاصر

 • Latest issue :
  پاییز 1401 - شماره 28
 • Company :
  دانشگاه تبریز

تاریخ نامه ایران بعد از اسلام

 • Latest issue :
  تابستان 1402 - شماره 35
 • Company :
  دانشگاه تبریز

نظریه های کاربردی اقتصاد

 • Latest issue :
  بهار 1402، سال دهم - شماره 1
 • Company :
  دانشگاه تبریز

جامعه شناسی اقتصادی و توسعه

 • Latest issue :
  بهار و تابستان 1402، سال دوازدهم - شماره 1
 • Company :
  دانشگاه تبریز

پژوهش های نوین روانشناختی

 • Latest issue :
  زمستان 1401- شماره 68
 • Company :
  دانشگاه تبریز

هیدروژئومورفولوژی

 • Latest issue :
  بهار 1402 - شماره 34
 • Company :
  دانشگاه تبریز

مدیریت کسب و کارهای بین المللی

 • Latest issue :
  بهار 1402 - شماره 21
 • Company :
  دانشگاه تبریز

Recherches en Langue et Litterature Françaises

 • Latest issue :
  Automne & Hiver 2023, Année - Number 30
 • Company :
  Université de Tabriz

دین پژوهی و کارآمدی

 • Latest issue :
  بهار 1402 - شماره 7
 • Company :
  دانشگاه تبریز

چشم انداز برنامه درسی و آموزش

 • Latest issue :
  بهار 1401 - شماره 5
 • Company :
  دانشگاه تبریز

مطالعات دانش‌ پژوهی

 • Latest issue :
  بهار 1401 ، دوره اول - شماره 1
 • Company :
  دانشگاه تبریز

جامعه شناسی ورزش

 • Latest issue :
  بهار و تابستان 1401، سال هشتم - شماره 19
 • Company :
  معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه تبریز