Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی عوامل موثر بر بروز بی‌انضباطی در کلاس‌های تربیت بدنی مدارس از دیدگاه معلمان تربیت بدنی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (12 صفحه - از 59 تا 70)

چکیده:

هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی عوامل موثر در بروز بی‌انضباطی و ناهنجاری‌های رفتاری دانش‌آموزان در کلاس‌های تربیت بدنی از دیدگاه معلمان تربیت بدنی است. جامعه آماری پژوهش، معلمان تربیت بدنی شاغل در مقاطع راهنمایی و دبیرستان شهر اصفهان در سال90ـ89 بودند. تعداد 346 (203 نفر مرد و 145 نفر زن) به صورت تصادفی ـ خوشه ای انتخاب و به عنوان نمونه آماری در این پژوهش شرکت کردند. ابزار اندازه‌گیری، پرسش‌نامه محقق‌ساخته بود که پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ، 91/0 به دست آمد. نتایج پژوهش نشان داد چهار حیطه (توانایی‌ها و عملکرد معلم، ویژگی‌های شخصیتی و رفتاری دانش آموزان، نگرش والدین و محیط‌های ورزشی خارج از مدرسه) در بروز بی‌انضباطی و ناهنجاری‌های رفتاری دانش‌آموزان موثرند. معلمان تربیت بدنی زن، نقش نگرش والدین و شرایط خانوادگی و معلمان مرد، نقش محیط خارج از مدرسه را در بروز ناهنجاری رفتاری دانش‌آموزان موثرتر می‌دانند. همچنین نتایج نشان­داد که نگرش منفی والدین به کلاس تربیت بدنی، اختلافات و کشمکش‌های مکرر والدین در محیط خانواده،عدم تسلط معلم تربیت بدنی در اداره کلاس، عدم وجود امکانات و تجهیزات ورزشی کافی و استاندارد، تعداد زیاد دانش‌آموزان در کلاس، استفاده از کلمات نامناسب در حین ورزش، گروه دوستان و همسالان، و تماشای فیلم‌های خشن و بازی‌های کامپیوتری در بروز ناهنجاری‌های رفتاری دانش‌آموزان در کلاس‌های تربیت بدنی نقش مهمی دارند.

خلاصه ماشینی:

"توصیف المپیادهای پنجم،ششم و هشتم ورزشی دانشجویی و ارائه راهکار برای ارتقاء کیفی آن با استفاده از نظر ورزشکاران دکتر علی محمد امیرتاش1 ،دکتر علیرضا فارسی2 ،سیده طاهره موسوی راد3 تاریخ دریافت مقاله:88/1/18 تاریخ پذیرش مقاله:89/2/8 چکیده هدف از پژوهش حاضر،توصیف مدیریت فنی،اداری و فرهنگی هشتمین المپیاد ورزشی(دانشگاه شهید باهنر کرمان،1385)بود. برگزاری مسابقات ورزشی متمرکز چندرشته‌ای،با عنوان المپیاد ورزشی دانشجویان از سال 1372 بین دانشگاه‌های کشور برگزار می‌شود2 و در ماه‌های تیر و مرداد سال 1385 هشتمین دورۀ آن با شرکت تعداد 3394 شرکت‌کننده و برگزارکننده زن و مرد در هفت رشتۀ ورزشی برای زنان و یازده رشتۀ ورزشی برای مردان،در دانشگاه کرمان برگزار شد. تحقیق حاضر به دنبال ارائه تصویر روشن از دیدگاه ورزشکاران دربارۀ وضعیت و عملکرد واقعی دانشگاه‌های شرکت‌کننده در باب ورزش‌های قهرمانی که جاذبه‌های زیادی برای تعداد کثیری از دانشجویان دارد،انجام گرفته است تا در ایجاد تغییرات لازم در مسیر فعالیت‌های فراغتی مورد نیاز دانشجویان،راهنمای آنان شود. نهایتا این تحقیق امیدوار است دانشگاه‌های مجری را از نقاط قوت و ضعف احتمالی که در برگزاری المپیادهای ورزشی دانشجویان دارند،آگاه سازد و اطلاعات لازم را برای ایجاد فرصت‌ها و اجتناب از تهدیدها در این رابطه در اختیارشان قرار دهد. در این پرسشنامه همچنین دو سؤال باز وجود دارد که یکی از آنها مشکلات مهم دانشجویان برای شرکت در المپیادهای ورزشی را سؤال می‌کند و دیگری،مشکلات مهم رشد و توسعۀ ورزش دانشگاهی را می‌سنجد. نکته دیگری که در جدول شمارۀ 3 می‌توان مشاهده کرد این است که به نظر پاسخگویان،فقط کمتر از حدود 50 درصد از افراد شرکت‌کننده در تدارکات دانشگاهی عملا به المپیادهای ورزشی پنجم،ششم و هشتم اعزام شده‌اند."

کلیدواژه ها:

رفتار‌های ناهنجار ، کلاس‌های تربیت بدنی ، بی‌انضباطی

کلید واژه های ماشینی:

ورزش ، المپیاد ، تربیت ، اطلاعات ، دانشجویان ، المپیاد ورزشى دانشجویان ، ورزشکاران ، زنان ، مردان ، المپیاد براى زنان


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.