Skip to main content
فهرست مقالات

تبیین شرط بندی های ورزشی دانشجویان دانشگاه های شهر رشت از دیدگاه نظریه یادگیری اجتماعی ایکرز

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (34 صفحه - از 115 تا 148)

هدف اصلي اين پژوهش تبيين فرايند درگيري افراد در شرط بندي هاي ورزشي است. بدين منظور با استفاده از نمونه اي به حجم 272 نفر از دانشجويان دانشگاه هاي شهر رشت و عملياتي كردن نظريه يادگيري ايكرز فرضيات پژوهش به آزمون كشيده شد. نتايج اين تحقيق نشان داد كه همبستگي معكوس و معناداري بين ابعاد نظريه يادگيري اجتماعي يعني پيوند افتراقي، تقويت كننده هاي افتراقي، تقليد و تعاريف و ميزان مصرف و تمايل به شرط بندي هاي ورزشي پاسخگويان وجود دارد. همچنين مدل رگرسيوني تحقيق نشان داد كه ابعاد مفهومي نظريه يادگيري اجتماعي مي توانند 41 ردصد تغييرات ميزان مصرف شرط بندي هاي ورزشي و 47 درصد از تغييرات ميزان تمايل به شرط بندي هاي ورزشي را پيش بيني نمايند. در ادامه آن دسته از پاسخگوياني كه به شكل افراطي و پاتولوژيك درگيري شرط بندي هاي ورزشي هستند تاثيرات اجتماعي و محيطي بالاتري را در مقايسه با قماربازان گهگاهي و غيرقماربازان دريافت داشته اند. به طور كلي اين پژوهش نشان داد كه ميزان مشاركت دانشجويان در فعاليت هاي شرط بندي و ميزان تمايل به چنين فعاليت هايي در بستري اجتماعي صورت مي گيرد و تغيير چنين الگو هاي رفتاري منبعث از محيط اجتماعي در وهله اول نيازمند الگوسازي فرهنگي مناسب و در وهله دوم برنامه هاي پيشگيرانه و حمايتي براي گروه هاي هدف است.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.