Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی تطبیقی عناصر برنامه درسی تربیت اخلاقی از دیدگاه شهید مطهری و روسو

نویسنده:

علمی-ترویجی (حوزه علمیه)/ISC (24 صفحه - از 91 تا 114)

کلیدواژه ها :

شهید مطهری ،برنامه درسی ،تربیت اخلاقی ،روسو ،عناصر چهارگانه

کلید واژه های ماشینی : برنامه درسی تربیت اخلاقی ، روسو ، تربیت اخلاقی ، دیدگاه شهید مطهری و روسو ، ربیت اخلاقی ، تربیت اخلاقی از دیدگاه شهید ، ارزشیابی ، تربیـت ، عناصر برنامه درسی تربیت ، تربیـت اخلاقی

این پژوهش، با هدف بررسی تطبیقی عناصر برنامه درسی تربیت اخلاقی (اهداف، محتوا، روش های یاددهی – یادگیری و ارزشیابی) از دیدگاه شهید مطهری و روسو تدوین یافته است. روش پژوهش، تحلیلی – اسنادی بوده و به منظور گردآوری داده های لازم برای دستیابی به اهداف پژوهش، منابع و متون موجود و مرتبط با موضوع پژوهش، با استفاده از فرم های فیش برداری از منابع جمع آوری و با شیوه کیفی مورد تحلیل قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در برخی از «اهداف تربیتی»، بین دو دیدگاه، هماهنگی، و در برخی موارد، اختلاف قطعی وجود دارد. در عنصر «محتوا»، شهید مطهری بهترین محتوا را محتوای قرآنی توصیه می کند، اما روسو بهترین محتوا را طبیعت و تجربه قلمداد می کند. در «روش های یاددهی – یادگیری» نیز موارد تشابهی دارند؛ اگر چه گاهی در تفسیر یک روش، برداشت ها مختلف می شود. دیدگاه تربیتی شهید مطهری در عنصر ارزشیابی شامل روش های خودارزیابی، و ارزیابی مبتنی بر عمل می باشد و در برنامه درسی روسو، مشاهده، روش ارزشیابی به شمار می آید.

خلاصه ماشینی:

"com حسن ملکی / استاد گروه مطالعات برنامه درسی دانشگاه علامه طباطبائی دریافت : ١٣٩٥/٠٢/٢٥ ـ پذیرش : ١٣٩٥/٠٨/٢٢ چکیده این پژوهش ، با هدف بررسی تطبیقی عناصر برنامه درسی تربیت اخلاقی (اهداف ، محتوا، روش های یاددهی – یـادگیری و ارزشیابی ) از دیدگاه شهید مطهری و روسو تدوین یافته است . با عنایت به مباحث فوق ، سؤال اصلی پژوهش آن است که عناصر چهارگانه برنامه درسی تربیت اخلاقی (اهداف ، محتوا، روش های یاددهی - یادگیری و ارزشیابی )، از دیدگاه شهید مطهری و روسو چگونه هستند؟ روش پژوهش برای نیل به هدف پژوهش ، از روش پژوهش تحلیلی - اسنادی استفاده و برای گردآوری داده هـای لازم ، منابع موجود و مرتبط با استفاده از فرم های فیش برداری از منابع ، جمع آوری و با شـیوه های کیفـی مـورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است . مح توای ت ربیت اخلاقی محتوای تربیت اخلاقی که روسو برای انسان ها در نظر می گیرد، باید شامل طبیعت و درس زندگی باشـد و از خود این منابع هم گرفته شود؛ یعنی اینکه نباید محتوای برنامه اخلاقی مصنوعی و ساختگی باشد. روسو، همچنین در مورد روش تربیت منفی اعتقـاد بـر ایـن دارد کـه نیـازی نیست والدین به فرزندان خود بگویند: چه چیزی خوب است و چـه چیـزی بـد؛ فقـط بایـد آنهـا را از کارهای انحرافی دور نگه داشت (دوری از محیط های آلوده به فساد)، همچنین آنها را تحت فشـار قـرار ندهیم تا برای انجام کارهای خود، دلیل بیاورند."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.